Aarhus Universitets segl

Nyt projekt skal minimere varmestress hos grise

Varmestress hos højproduktive søer i subtropiske og tropiske områder er udtalt og kan betyde store økonomiske og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser, hvis ikke grisene køles effektivt ned. Et nyt ventilationsprojekt tager nu fat på denne problemstilling.

Det handler ikke bare om at skrue ned for varmen, for mens soen har behov for kulde, har smågrisene brug for et varmt klima. Foto: AU Foto.

Over de sidste halvtreds år har danske såvel som udenlandske søer udviklet sig markant med hensyn til størrelse og antal grise per kuld. Produktive søer får i dag op til 18 pattegrise per kuld, hvilket næsten er en fordobling på få årtier. 

I drægtighedsperioden vil de mange fostre give ekstra varme til moderens krop, og uden tilstrækkelig køling kan det betyde problemer i forhold til dyrevelfærden, da det øger risikoen for varmestress hos moderen. Efter faring (fødslen) er varmestress årsag til bl.a. nedsat mælkeproduktion hos soen og dermed reduceret vækst hos smågrisene, risiko for øget dødelighed samt en generelt forringet dyrevelfærd.

LÆS OGSÅ: Eksperimentale fondsmidler til nye, dristige ingeniørprojekter

Den problemstilling skal et nyt projekt nu søge at afhjælpe ved brug af effektiv, intelligent ventilation.

"Det er meget vigtigt, at søerne har det tilstrækkeligt køligt. Indtil nu har man i ventilationsberegninger ikke i tilstrækkelig grad taget højde for de højt produktive søers individuelle ventilations- og varmebehov. Netop det er målet med vores projekt, som i bund og grund handler om, at grisene har de bedst mulige leveforhold," siger seniorforsker og projektleder Guoqiang Zhang fra Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, og understreger, at man med et optimalt klima for søerne kan undgå varmestress. 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Man kan dog ikke bare skrue op for køleknappen, for samtidig med at søerne skal holdes kølige, har de nyfødte smågrise behov for et varmt klima for at udvikle sig bedst muligt. Derfor er der behov for en intelligent styring af ventilationen, som sikrer optimale levevilkår for både søer og smågrise.

LÆS OGSÅ: Årets Ørsted-pris går til ekspert i maskinlæring

Selvom varmestress sjældent giver problemer i Danmark, når man ser bort fra den yderst varme sommer i 2018, eksporterer danske virksomheder ventilationsteknisk knowhow og genetik til varmere lande. Og det er særligt her og i forbindelse med de generelt stigende temperaturer verden over, at der er behov for effektiv køling af søerne, samtidig med at systemet sørger for de nyfødte pattegrises behov.

"Varmestress blandt søer er en væsentlig faglig problemstilling, som vi har stor fokus på. Hvis grisene har det godt, så producerer de også godt. Over halvdelen af verdens grise findes i Kina, og størstedelen af dem befinder sig i et klima, der er varmere end det danske. Derudover er klimaet meget fugtigt, og lige som for os mennesker kan den kombination af varme og fugt være kritisk for grisenes velbefindende," siger agronom Poul Pedersen, der er systemudvikler ved virksomheden SKOV A/S, der deltager i projektet.

LÆS OGSÅ: Forskningsprojekt identificerer kæmpe produktivitetspotentiale i byggeriet

SKOV er globalt førende inden for klima- og farmmanagement til animalsk produktion og eksporterer mere end 90 pct. af omsætningen til udlandet – langt størstedelen eksporteres til varmere lande end Danmark. For eksempel til Kina, som i øjeblikket oplever en dramatisk øget efterspørgsel efter svinekød, der årligt kræver 2 millioner flere søer.

Således har bl.a. de kinesiske svineproducenter i dag et ganske betydeligt behov for ny teknologi, der omkostningseffektivt kan højne dyrevelfærden og samtidig mindske den økonomiske konsekvens af varmestress blandt søer. 


Fakta

Innovationsfondens investering: 9,6 mio. kr.

Samlet budget: 12,9 mio. kr.

Varighed: 4 år

Officiel titel: Optimal cooling for high productive sows in hot climate, OpCool


Kontakt

Projektleder Guoqiang Zhang
Seniorforsker v. Institut for Ingeniørvidenskab
Tlf.: 25481821
Mail: guoqiang.zhang@eng.au.dk

Poul Pedersen
Systemudvikler Climate Systems R&D, SKOV A/S
Tlf.: 52135567
Mail: ppe@skov.dk

Svend Morsing
Teknologimanager, SKOV A/S
Tlf.: 25660040
Mail: smo@skov.dk

Anders Leegaard Riss
Miljøteknologichef SEGES
Tlf.: 20862870
Mail: anr@seges.dk

Bjarne Schmidt Bjerg
Lektor, Københavns Universitet
Tlf.: 35333586
Mail: bsb@sund.ku.dk