Aarhus Universitets segl

Nyt projekt rykker grænserne for landbrugets digitale revolution

Det digitale landbrug er rykket et markant skridt fremad med offentliggørelsen af et nyt softwareværktøj, hvor Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, i projektsamarbejde med en række internationale partnere kan fremme reel interoperabilitet mellem landbrugsmaskiner, sensorer og software.

Smarte teknologier er først rigtig smarte, når de kan tale sammen. Det gælder også i landbruget, hvor internetopkoblede maskiner skal bane vejen for "landbrug 4.0". Seniorforsker Claus Grøn Sørensen arbejder netop for at IoT-produkter fra mange forskellige producenter skal kunne tale sammen. Foto: AU Foto.

Internet of Things (IoT) har et kæmpe potentiale for at øge landbrugets effektivitet. Men i øjeblikket taler smarte produkter fra forskellige producenter ikke det samme sprog. Derfor kan de ikke udveksle information, og det begrænser deres værdi.

En mejetærsker kan således indsamle værdifuldt data, men hvis maskinens software ikke kan tale sammen med bedriftens computersystem, kan disse data ikke benyttes til vigtige strategiske beslutninger. Derfor er Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, nu gået sammen med virksomhederne 365FarmNet, AGCO, AgroIntelli, CNH Industrial, Grimme, Kverneland og Wageningen Universitet for at overvinde problemet med interoperabilitet og designe fremtidens digitale landbrug i projektet Food & Farm 2020.

Et langt mere effektivt landbrug

Ved hjælp af et standardiseret rammeværktøj, det såkaldte ADAPT, har projektets partnere vist, hvordan data kan udveksles mellem landbrugsudstyr og softwareplatforme fra forskellige mærker i et harmoniseret format. Det er en utroligt vigtig katalysator for den strøm af data, der kræves for at gøre digitalt landbrug, eller "landbrug 4.0" som det også kaldes som reference til industriens fjerde revolution, til en succes.

Med et simpelt software plugin vil softwarevirksomheder og udstyrsfabrikanter kunne læse data fra forskellige kilder, hvilket drastisk reducerer udviklingstiden, og samtidig kan de tilgængelige datastrømme øges. Det giver en langt lettere dataudveksling mellem systemerne, som i sidste ende vil føre til en forbedret beslutningstagning og et langt mere produktivt landbrug.

ADAPT er et open source software værktøjssæt fra softwarevirksomheden AgGateway og er baseret på en universel datamodel, der muliggør oversættelse mellem forskellige proprietære dataformater. Proof of concept blev demonstreret den 1. marts 2018 i Almeria, Spanien.

Alt skal kunne tale sammen

Med demonstrationen bekræfter de over 70 partnere i det store europæiske smart farming-projekt Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020), deres engagement i et åbent og interoperabelt system, hvor data strømmer problemfrit mellem forskellige systemer i værdikæden.

For landmanden betyder det i sidste ende, at han har mulighed for at anvende forskellige typer og mærker af udstyr med en bred vifte af software eller tjenester, uanset producent – og at udstyret uanset mærker kan tale sammen.

Det næste skridt i digitaliseringen af landbruget handler om realtids- og tovejs sky-kommunikation for køretøjer. For at opnå det vil teamet bygge videre på eksisterende standarder og arbejde sammen med Agricultural Industry Electronics Foundation, AEF. 

AEF er en uafhængig organisation med mere end 200 medlemsvirksomheder. Hovedmålet er at forbedre kompatibiliteten mellem elektroniske og elektriske komponenter i landbrugsudstyr og at skabe gennemsigtighed omkring kompatibilitetsproblemer.


Fakta

Internet of Food & Farm 2020 er et EU-finansieret projekt, der har til opgave at fremme IoT-teknologier i den europæiske fødevare- og landbrugssektor. Projektet har potentiale til drastisk at forbedre bæredygtigheden og produktiviteten i den europæiske landbrugs- og fødevaresektor.

Kontakt

Seniorforsker Claus Aage Grøn Sørensen
claus.soerensen@eng.au.dk
Tlf.: 22 82 75 47