Aarhus Universitets segl

Nyt EU-støttet projekt skal gøre landbruget fossilfrit

Der findes masser af grønne, moderne landbrugsteknologier, men de benyttes alt for lidt. Med 15 mio. kr. i ryggen skal en række europæiske innovationshubs nu finde ud af, hvordan der skubbes gang i teknologierne.

"Vi ser en relativt stor kløft mellem nyudviklede teknologier og strategier og så den faktiske anvendelse af disse bæredygtige teknologier i landbrugssektoren over hele Europa," siger professor Claus Grøn Sørensen, Aarhus Universitet. Foto: Colourbox.

Det skorter ikke på de bæredygtige teknologiske muligheder og strategier for energi inden for landbrugssektoren. Over de sidste mange år er der udviklet mange grønne teknologier, der muliggør en grøn transformation af sektoren.

Men teknologierne og strategierne er ikke rigtigt blevet taget i brug endnu.

Landbruget over hele verden er stadig afhængigt af hovedsageligt fossile ressourcer til energi og produktion.

Derfor har EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, nu bevilget 2 mio. euro eller cirka 15 mio. kr. til et projekt, der skal koordinere en indsats for at fremme allerede eksisterende grønne landbrugsteknologier og få dem bedre implementeret, samt anvise veje for fremtidig forskning og udvikling. 

Med i projektet, der går under navnet AgroFossilFree, er en række europæiske virksomheder og vidensinstitutioner, bl.a. professor Claus Grøn Sørensen fra AU Engineering, Aarhus Universitet, som leder projektets arbejdspakke 3.

"Vi ser en relativt stor kløft mellem nyudviklede teknologier og strategier og så den faktiske anvendelse af disse bæredygtige teknologier i landbrugssektoren over hele Europa. Med dette projekt vil vi forsøge at finde ud af, hvilke problemer der er med at få teknologierne implementeret, hvilke barrierer der eksisterer, hvilke begrænsninger og muligheder der er, hvordan teknologierne spiller sammen og om der mangler noget," siger Claus Grøn Sørensen.

Med arbejdspakke 3 er det Aarhus Universitets opgave at lede indsatsen med at identificere stakeholders og bringe dem sammen for at elaborere på de nye teknologiers muligheder og begrænsninger.

Arbejdet skal munde ud i guidelines, der beskriver, hvor der findes eventuelle mangler i fødekilden af nye teknologier samt politikker, der i sidste ende kan hjælpe med at iværksætte fremtidige projekter, der for alvor kan skubbe gang i teknologiernes anvendelse – særligt over for det store antal små og mellemstore europæiske producenter med begrænset adgang til information.

AgroFossilFree koordineres af Center for Research and Technology Hellas (Certh) og sammenfatter i alt 15 partnere fra 9 lande. Konsortiet inkluderer forskere, landbrugsorganisationer, industrielle partnere og serviceudbydere, som samles i 8 innovationshubs. Fra dansk side deltager SEGES og Aarhus Universitet. 

Projektet løber i 3 år.


Kontakt

Professor Claus Grøn Sørensen
AU Engineering, Aarhus Universitet
Mail: claus.soerensen@eng.au.dk
Tel.: +45 22827547