Aarhus Universitets segl

Nyt demo-anlæg til grønt flybrændstof på AU Viborg bliver første af sin slags

Fra brint og CO2 til syntetisk råolie til højværdi flybrændstof. Aarhus Universitets forskningscenter i Foulum bliver i et forskningssamarbejde med Topsoe og Sasol omdrejningspunkt for et nyt demonstrationsanlæg, der fremviser hele værdikæden til produktion af bæredygtigt flybrændstof baseret på CO2 og vedvarende energi.

"Flybrændstof er det mest energitætte brændstof, vi har, og det sværeste at lave syntetisk, og derfor er det et kæmpe skub på kommercialiseringsbølgen, at vi kan demonstrere hele værdikæden i produktionen af flybrændstof, fra vedvarende energi via brint og CO2 til færdigt produkt,” siger Thomas Lundgaard, viceinstitutleder ved Aarhus Universitets Institut for Bio- og Kemiteknologi. Foto: Colourbox

Transportbranchen er i dag en af de sektorer, der har sværest ved at omstille sig til et grønt alternativ. Herunder i særdeleshed luftfartsektoren. Civil flytrafik alene udleder årligt ca. 2 pct. af alle menneskeskabte CO2-udledninger og luftfartsektoren bidrager sammenlagt med ca. 4-5 pct. af den samlede globale drivhuseffekt.

Et nyt forskningsprojekt skal nu designe, teste og installere verdens første demonstrationsanlæg, der fremviser hele værdikæden til produktion af bæredygtigt flybrændstof baseret på CO2 og vedvarende energi. Projektet, der går under navnet FrontFuel, er støttet af det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, under Energistyrelsen med 26,9 mio. kr

"Projektet er et spændende skridt fremad i kommercialiseringen af nye teknologier til produktion af bæredygtigt flybrændstof og vil give et betydeligt bidrag til at dekarbonisere luftfartssektoren. I samarbejde med vores partnere og med støtte fra EUDP er vi er sikre på, at vi kan fremskynde rejsen mod kommerciel produktion af bæredygtigt flybrændstof,” siger Kim Grøn Knudsen, CSIO ved Topsoe A/S, i en pressemeddelelse.

Den grønne omstilling af luftfartssektoren er i dag udfordret af bl.a. umodne teknologier med høje omkostninger, manglende skalérbarhed og høje råvareomkostninger. Hvis vi som samfund skal bibeholde sektoren i fremtiden, kræver det netto-nul-løsninger med flydende drop-in brændstofkilder tilgængelige i stor skala.

”Power-to-X har sin berettigelse i de såkaldte hard-to-abate-sektorer, hvor det er svært at konvertere væk fra fossile brændstoffer. Luftfartsektoren er et godt eksempel, for flybrændstof er det mest energitætte brændstof, vi har, og det sværeste at lave syntetisk, og derfor er det et kæmpe skub på kommercialiseringsbølgen, at vi kan demonstrere hele værdikæden i produktionen af flybrændstof, fra vedvarende energi via brint og CO2 til færdigt produkt,” siger Thomas Lundgaard, viceinstitutleder ved Aarhus Universitets Institut for Bio- og Kemiteknologi og ansvarlig for Aarhus Universitets del af FrontFuel-projektet.

Med projektet bliver Aarhus Universitets forskningscenter i Foulum, AU Viborg, vært for den samlede teknologipakke til produktion af CO2-neutralt flybrændstof.

”I projektet kommer vi til at arbejde med teknologierne samlet i industriel relevant skala, hvor vi kan vise, at det virker, og samtidig får ryddet de sidste sten af vejen i forhold til at have en solid business case. Vi forventer, at det kommer til at bane vejen for de første kommercielle anlæg,” fortsætter Thomas Lundgaard.

FrontFuel-projektet ledes af Topsoe A/S, der er verdensledende inden for klimateknologi. Aarhus Universitet skal huse demonstrationsanlægget og bidrager desuden med ekspertise inden for power-to-gas-teknologi og teknoøkonomisk analyse. Herudover deltager Sasol, en af verdens førende virksomheder inden for Fischer-Tropsch-teknologi – en kemisk proces, der giver syntetisk råolie ud fra eksempelvis naturgas.


Kontakt

Thomas Lundgaard
Aarhus Universitet, Institut for Bio- og Kemiteknologi
Mail: thomas.lundgaard@bce.au.dk
Tlf.: +4529163135