Aarhus Universitets segl

Ny teknologi skal forhindre udvaskning af nitrat fra landbruget

Forskere vil 3D-kortlægge undergrunden under vores landbrugsarealer og på den måde få præcis viden om kvælstofbehovet på den enkelte mark.

Forskere fra Aarhus Universitet har udviklet en ny metode, som ved hjælp af to slæder efterspændt en firehjulet motorcykel kan kortlægge undergrunden i 3D ned til 50 meters dybde i en hidtil uset detaljegrad. (Foto: AU arkiv)

Vi har for meget kvælstof i vores vandmiljø, som stammer fra landbruget. Det skyldes den udvaskning, der sker, når landmanden gøder sine afgrøder med mere kvælstof, end marken kan optage.

I et nyt projekt skal forskere udvikle en teknologi, der gør det muligt at bestemme den enkelte marks ”kvælstofkapacitet” ved at kortlægge undergrunden i tre dimensioner ned til 50 meters dybde.

”Vi vil gøre det muligt at sige noget om nitratfølsomheden på den enkelte mark og på områder inden for den enkelte mark, så landmanden kan gøde meget mere præcist,” siger Jakob Juul Larsen, lektor, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

Jakob Juul Larsen skal udvikle den signalbehandling, der giver mulighed for at opnå en tilstrækkelig præcis modellering af data.

Projektet er støttet af Innovationsfonden med 18,9 mio. DKK.

Læs mere om projektet i artiklen: Hvor god er din mark til at holde på kvælstoffet?