Aarhus Universitets segl

Ny professor i fremtidens grønne teknologi

Grøn omstilling handler om meget mere end energi og brændstof, og store dele af vores industri er i dag fuldstændigt afhængige af fossile råstoffer. I en bæredygtig fremtid er kemi- og bioteknologiske fremskridt absolut nødvendige. Zheng Guo er ny professor inden for enzymteknologi, der får stor betydning for fremtidens grønne samfund.

"Enzymteknologi er alfa omega i den grønne omstilling og er meget spændende, interdisciplinært forskningsfelt, jeg gerne vil forske meget mere i," siger professor Zheng Guo. Foto: Marjun Danielsen, AU Foto.

Landbruget står over for et paradigmeskifte, og branchen kan blive primus motor for den grønne omstilling af hele vores samfund og vores industrier. I dag er vores samfund overvejende baseret på fossile råstoffer og energikilder – både som kilde til opvarmning, lys og brændstof og som udgangspunkt for vores kulstofbaserede fremstillingsindustrier, herunder eksempelvis tekstilindustrien, den kemiske industri og plastindustrien.

Gentækningen af denne infrastruktur, som er nødvendig for en grøn omstilling til et bæredygtigt samfund, kræver en total og fuldstændig omlægning af den måde, vi producerer fødevarer på, og den har vidtrækkende konsekvenser for føromtalte industrier.

Centrum i omstillingen er en langt bedre og mere effektiv udnyttelse af biomasse samt en byge af teknologier, der kan omsætte biomassen til de produkter, samfundet efterspørger i dag og i fremtiden.

Forskning i agro-bioteknologi ligger midt i denne udvikling, og på Aarhus Universitet ledes dette forskningsfelt af Zheng Guo, der efter 13 år på universitetet nu kan kalde sig professor på Institut for Bio- og Kemiteknologi.

”Udgangspunktet for den grønne omstilling er en omstrukturering af den måde, vi producerer fødevarer på. At forarbejde overskydende biomasse fra denne produktion til bæredygtige produkter er én ting. Men potentialet ved at udforske de biologiske ressourcer går videre end det. Vores agro-bioteknologiske forskning er rettet mod brugen af naturlige processer og materialer og den innovative upcycling af landbrugs-restaffald og bioaffald for at muliggøre biobaserede industrielle processer med lavt eller intet miljøaftryk,” siger den nye professor.

Evolutionens kvantespring

I agro-bioteknologi forskningsteamet på Aarhus Universitet forsker man bl.a. i at benytte enzymteknologi til at omdanne biomasse og sidestrømme til højværdiprodukter.

”Enzymer er naturens måde at skabe kemikalier på, og kan være vores måde at transformere den i dag meget forurenende kemiske industri til et bæredygtigt alternativ. Ved at kopiere evolutionens kvantespring kan vi via enzymkatalyse omdanne lipider, biomasse og industrielle afgrøder til nye værdiskabende produkter, som f.eks. biobrændstoffer, biomaterialer, platformskemikalier og fødevarer. Det er ret fantastisk, hvad man kan opnå med enzymteknologi, som stadig er et område, vi slet ikke har udforsket i bund,” siger Zheng Guo.

Zheng Guo er født og opvokset i millionbyen Zhengzhou i Kina. I gymnasiet var han skolens bedste til kemi og valgte derfor i 1988 at starte på en uddannelse til kemiingeniør på Tianjin University, et af Kinas bedste universiteter inden for kemi og kemiteknologi.

”Kemiingeniør er et meget bredt felt, som har tråde ud til rigtig mange fagområder. Der er kemi i stort set alting, og kemiingeniør er et meget anvendeligt fag, hvor man bruger sin faglighed til at løse problemer for samfundets bedste,” siger professor Zheng Guo.

Hastigt voksende forskningsområde

I 2004 forsvarede han sin ph.d. inden for biokemisk teknologi, og samme år rejste han til Danmark og fik en stilling som adjunkt på Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Her begyndte hans forskning i enzymteknologi, grøn kemi og bæredygtig bioteknologisk produktion, og han besluttede allerede her tidligt i sin karriere, at dette skulle være fokus for hans forskning fremover.

I 2008 fik han en stilling som lektor på Aarhus Universitet, det daværende Molekylærbiologiske Institut. Han tilbragte et år på Massachusetts Institute of Technology, MIT, fra 2011-2012 og kom bagefter tilbage til Aarhus Universitet som lektor på daværende Institut for Ingeniørvidenskab.

”Zheng Guo har gennem sin lange forskningskarriere på AU formået at opbygge en stor forskningsgruppe med international anerkendelse inden for lipid forskning. Han har været fremragende til at tilpasse sig det lokale forskningsmiljø og til at oprette og vedligeholde gode samarbejder med væsentlige danske industrier – og det er meget vigtigt for den ingeniørvidenskabelige forskning, så vores forskning og udvikling kommer ud og leve i virkeligheden. Zheng Guo har et fantastisk drive og er altid motiveret, og jeg ser personligt frem til mange flere års forskningssamarbejde på instituttet,” siger professor Lars DM Ottosen, institutleder på Institut for Bio- og Kemiteknologi.

I 2018 rejste Zheng Guo til California Institute of Technology, CalTech, og tilbragte et år med at forske sammen med den Nobelpris-vindende amerikanske kemiingeniør Frances H. Arnold. Da han kom tilbage i januar 2019 etablerede han et nyt forskningsområde: Enzyme discovery and engineering.

”Enzymteknologi er alfa omega i den grønne omstilling og er meget spændende, interdisciplinært forskningsfelt, jeg gerne vil forske meget mere i. Særligt metalloenzymer har stort potentiale og er et hastigt voksende forskningsområde, der kan bidrage med mange positive ting til samfundet – eksempelvis til at rense op efter datidens forurening af vores miljø og grundvand,” siger professor Zheng Guo.


Kontakt

Professor Zheng Guo
Aarhus Universitet, Institut for Bio- og Kemiteknologi
Mail: guo@bce.au.dk
Tel.: +4587155528