Aarhus Universitets segl

Ny bog om designforskning

Design og ingeniørvidenskab ses ofte som løsningsorienterede discipliner. Så hvordan designer man - ikke alene med henblik på at løse en udfordring - men også med henblik på at opbygge viden? Det er omdrejningspunktet i en ny bog, der er skrevet af arkitekt og professor Peter Gall Krogh, og som netop er udgivet af Springer Nature.

At drifte: En køreteknik, der oprinder fra Japan, hvor chaufføren med vilje overstyrer, hvorved han mister vejgreb, men bevarer kontrol og fører bilen gennem hele svinget. Bogen anvender denne analogi til konceptet konstruktiv designforskning. Foto: Colourbox.

Professor ved Institut for Ingeniørvidenskab Peter Gall Krogh har i samarbejde med professor Ilpo Koskinen fra University of New South Wales, Australia skrevet bogen ”Drifting by Intention – Four Epistemological Traditions from within Constructive Design Research”.

Bogen beskæftiger sig med design som en konstruerende disciplin i sin bredeste forstand. Design baserer sig – som så mange andre discipliner – ikke alene på én måde at vide på, et episteme, men flere. Mindst fire faktisk, som de to professorer identificerer i bogen.

Populært betragtes design ofte som en løsningsorienteret disciplin bundet til et kommercielt marked. Design er en succes, hvis produktet kan sælges.

Men udøvelsen af design indgår også i stigende omfang som tilgang til en lang række udfordringer, eksempelvis design af velfærdssamfundets services, by- og landsplanlægning, design af lærings- og behandlingsrum, og bevarelse og opdatering af kulturarv. Udfordringer, hvor kommerciel succes ikke er et kriterie i sig selv, og hvor udøvelsen af design ikke kun er betinget af forskningsbaseret viden, men også fører an i dets produktion.

Begrebet konstruktiv designforskning er omdrejningspunktet i bogen; hvordan forskningsbaseret viden udvikles, mens klassisk designmetodologi anvendes. Udfordringen ved at tage hensyn til både designkonstruktion og opbygning af viden gør, at designere kontinuerligt må perspektivere og redefinere aktuelle spørgsmål. Det fordrer den udførende til at ændre retning, til at skifte spor, eller i bogens termer til at ”drifte”.

Ikke som drivtømmer, men som en rallybil gennem et sving: Med artikuleret intention.

Bogens modeller og teorisæt skaber et grundlag for at lade ”forskningsbaseret viden opstå i dette ’drift’ undervejs, og ikke som noget ligger for enden af en eller anden proces,” som professor Peter Gall Krogh siger. Nøglen til dette er eksperimentering - ikke for at teste hypoteser, som man gør det i naturvidenskab, men som en informeret bevægelse, hvor man tester nye udforskninger.

”Rigtig meget forskning er analytisk og bagud skuende, men flere discipliner benytter forskning på andre måder, og her kan de tanker og det arbejde, der er langt i denne bog, hjælpe. Konstruktiv designforskning handler om at lære, mens man agerer intentionelt. Hvordan man lærer gennem det at sætte i verden, og ikke kun kigge på det, man allerede har sat i verden.”

Bogen er tiltænkt alle, der arbejder med designforskning i videst mulig forstand. Det kan være alt lige fra ph.d.- og kandidatstuderende, psykologer, sociologer, ingeniører, biogenetikere og mange andre, der arbejder med en eksperimentel, konstruerende tilgang til deres felt.

Drifting by Intention er udgivet af Springer Nature.


Kontakt

Professor Peter Gall Krogh
Institut for Ingeniørvidenskab
Mail: pkrogh@eng.au.dk
Tel.: +45 93508391