Aarhus Universitets segl

Nu skal tonstunge lastbiler over på el

Danske forskere skal udvikle nye elektriske løsninger til transportsektoren. Målet er at reducere klimaaftrykket hurtigt og markant. EU investerer 45 millioner kroner i projektet.

Hvordan får vi vores største lastbiler over på el? Og kan det overhovedet lade sig gøre at udvikle et økonomisk rentabelt alternativ til den dieseldrevne varetransport? Forskere leder nu efter svaret i den elektronik, der overfører energi fra batteri til motor, og lektor Corneliu Barbu fra Aarhus Universitet får en international nøglerolle. (Foto: Martin Gravgaard)
Helt ny effektelektronik skal gøre det muligt at lave fremtidens grønne lastbil. Den første prototype kan stå klar i energilaboratoriet på Aarhus Universitet allerede om tre til fire år. (Foto: Martin Gravgaard)

Ud med dieselolie i store tanke og ind med strøm fra solceller og vindmøller. Det er planen med et nyt, stort forskningsprojekt, hvor forskere i løbet af de kommende fire år forventer at være klar med en helt ny type teknologi til lastbiler.

”Det haster med at udvikle elektriske løsninger til de tunge køretøjer på vores veje, så vi i fremtiden kan få et konkurrencedygtigt og klimaneutralt alternativ til fossile brændstoffer” siger Corneliu Barbu, lektor ved Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet.

Han står i spidsen for at udvikle ”hjernen” til de nye lastbiler i form af næste generation effektelektronik, der kan overføre energi fra lastbilens nye batteri til motoren.

”Strømomformere er en af de helt store forskningsmæssige udfordringer i arbejdet med at skabe en klimaneutral varetransport. Vi vil gerne have komponenterne til at fylde så lidt som muligt, veje så lidt som muligt, og samtidig skal det hele kunne fungere ved høje temperaturer, når lastbilen er varm,” siger Corneliu Barbu.

Læs mere om Institut for Elektro- og Computerteknologi

Transportsektoren udleder alene i Danmark cirka 13 millioner ton CO2 om året.

Sidste år underskrev de europæiske lastbilproducenter gennem Euroepan Automoible Manufacturers’ Association (ACEA) en aftale, der forpligtiger dem til fuld dekarbonisering af godstransporten inden 2050.

Væk med luftforurening og støj

I dag er der stort set ingen elektriske lastbiler på vejene. Flere af de store lastbilproducenter har dog ambitioner om at trille nye modeller ud på markedet i de kommende år. Det vil løse store problemer med både CO2-udslip, luftforurening og støj. Men spørgsmålet er, om nulemissionslastbilerne reelt kan blive et alternativ til deres dieseldrevne artsfæller.

”Det kræver, at vi løser en række problemer med rækkevidde, opladningstid, lade-infrastruktur og pris. Og det kræver, at vi bliver i stand til at designe en helt ny type af elektronik, der kan øge effekttætheden i lastbilerne og optimere den termiske styring. Vores mål er at udvikle teknologier, der er både robuste og kosteffektive, og vi forventer at have en prototype klar i løbet af 3-4 år,” siger Corneliu Barbu.

For at det kan lykkes, vil forskerne blandt andet bruge kunstig intelligens til lastbilens varmestyring.

”Der skal en enorm stor energioverførsel til for at oplade batteriet i en lastbil og dernæst til at overføre energien fra batteriet til motoren. Og det store spørgsmål er: Hvordan gør vi det? På Aarhus Universitet har vi ekspertise i at bruge computerteknologiske beregningsmetoder til at designe avanceret elektronik med helt nye egenskaber, og det er en af årsagerne til, at Danmark har fået en nøglerolle i projektet,” siger han.

Lastbiler på de europæiske veje står i dag for cirka 6 procent af vores samlede CO2-udledning.

”Ingen kan lykkes med det her alene”

Corneliu Barbu understreger, at opgaven med at udvikle fremtidens elektriske lastbil er så kompleks, at det kræver et meget tæt samarbejde imellem forskningsinstitutioner og virksomheder.

”Ingen kan lykkes med det her alene. Hverken en virksomhed eller et universitet. Vi har et fælles mål om en fremtid med mindre klimabelastning, og nu er det tid til at pulje vores viden på tværs af fagligheder og forskningsmæssige og kommercielle interesser. Vi er nødt til at finde frem til nye tekniske løsninger, som både er effektive, bæredygtige og cirkulære. Og det skal ske så hurtigt som muligt,” siger han.

Projektet hedder RHODaS (Reinventing High-performance pOwer converters for heavy Duty electric transport) og er finansieret af Horizon Europe.

KONTAKT

Corneliu Barbu, lektor, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet