Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
AU Engineering

Mursten på dagsordenen i nyt vidensamarbejde

Ny viden om det murede byggeri skal være med til at fremtidssikre vores gamle, danske byggetradition. Både ingeniør- og arkitektstuderende fra Aarhus får tegl i deres pensum.

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Teknologisk Institut skal i de kommende år samarbejde om at skabe ny viden om tegl til den danske byggesektor. (Foto: Jesper Rais)

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet vil i et nyt samarbejde med Arkitektskolen Aarhus og Teknologisk Institut skabe viden om tegl, der kan være med til at sikre materialets konkurrencedygtighed i fremtidens byggesektor.

Tegl har nemlig en række klare fordele som byggemateriale. Det er holdbart, bliver produceret lokalt af ler fra vores undergrund, og så kan det genanvendes. Samtidig har det nogle unikke æstetiske kvaliteter, som mange efterspørger.

Men hvis tegl fortsat skal være en vigtig del af dansk byggekultur i en sektor med fokus på produktivitet, har vi brug en ny tilgang til at arbejde med tegl og mere viden om de konstruktionsmæssige, materialemæssige og arkitektoniske muligheder, siger Lars German Hagsten, ingeniørdocent, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

”Vi har brug for mere viden om murværk som konstruktionsmateriale. Hvad er styrkerne og svaghederne, når vi bruger tegl? Og hvordan kan vi bygge med udgangspunkt i de præmisser materialet stiller os? Vi er så vant til at tænke i beton og armering, at det kan begrænse os, når vi arbejder med andre materialer. Tegl kræver en helt ny tilgang til konstruktion, og den tilgang starter på universiteterne,” siger han.

Mursten på skemaet

I de kommende år vil mursten derfor komme på skemaet hos både ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet og arkitektstuderende ved Arkitektskolen Aarhus i et tværfagligt samarbejde.

”Branchen har brug for både arkitekter og ingeniører med et specialiseret viden om muret byggeri, og vi vil gerne træne vores studerende i at arbejde sammen på tværs af fagligheder, fordi vi tror, det giver mere interessant byggeri af en højere kvalitet,” siger Kasper Lynge, udviklingschef for Byggeri, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

De studerende skal blandt andet indgå i tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter og arbejde med at udforske det murede byggeris muligheder både i laboratorieskala og i fuld skala.

LÆS OM diplomingeniøruddannelsen i Bygning

Professor Thomas Bo Jensen fra Arkitektskolen Aarhus glæder sig også over det nye samarbejde og opmærksomheden på det murede byggeri.

”Muret byggeri er både en æstetisk og traditionel dansk byggeskik, som vi skal fastholde. Men vi skal også udvikle både materialet og vores viden, og det sker bedst i et tværfagligt samarbejde og øget videndeling,” siger han.

Tegl i den moderne byggesektor

Samarbejdskonsortiet har et særligt fokus på murværks rolle i forhold til byggeriets klimadagsorden. Samtidig ønsker konsortiet at styrke den teknologiske og digitale udvikling, der knytter sig til murerfaget og vel at mærke uden at gå på kompromis med kvalitet og dokumentation.

”Vi arbejder med udvikling af materialet, men også med at sikre kvaliteten og den efterspurgte dokumentation fra branchen. Det har vi gjort i mere end 70 år, og vi bringer nu vores viden og erfaring med ind i det nye og spændende samarbejde”, siger Grith Bech-Nielsen, centerchef på Teknologisk Institut.


KONTAKT

Lars German Hagsten, ingeniørdocent, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet