Aarhus Universitets segl

International konference på AU skal gøre op med brug-og-smid-væk-kultur

Den 25. juni åbner Aarhus Universitet dørene for Circular Bioeconomy Days 2019. En tredages international konference, som sætter fokus på udviklingen af fremtidens cirkulære bioøkonomi.

Grøn biomasse rummer et stort potentiale som alternativ til traditionelle proteinkilder. Hør mere om fremtidsperspektiverne på konferencen den 25.-27. juni 2019. Foto: Anders Trærup

Udvind - producer - brug - smid væk. Gentag. Sådan er vores samfund i overvejende grad indrettet i dag. Baseret på fossile råstoffer og energikilder har dette paradigme sendt verden på en skidt kurs.

En langtidsholdbar løsning kan være en helt ny type økonomi. Et bæredygtigt system med afsæt i præmissen om, at klodens biologiske ressourcer kun er til låns og derfor skal indgå i cirkulære kredsløb med minimalt svind: Cirkulær Bioøkonomi.

Omstillingen til cirkulær bioøkonomi rummer både et enormt erhvervsmæssigt potentiale, og store gevinster for miljøet, klimaet og det bæredygtige samfund. Men hvordan kan virksomhederne og landbruget indgå i en cirkulær bioøkonomi, og i hvilken retning skal den cirkulære bioøkonomi udvikles for at give værdi for både erhvervsliv og samfund?

Det er nogle af de store spørgsmål, som er omdrejningspunkt for den internationale konference Circular Bioeconomy Days 2019, der finder sted fra den 25. til 27. juni på Aarhus Universitet i Foulum.

Arrangementet samler de vigtigste aktører fra ind- og udland til en debat om cirkulær bioøkonomi som værktøj til dels at implementere FN’s bæredygtighedsmål og dels – mere konkret - udvikle fremtidens bæredygtige protein.

”Med Circular Bioeconomy Days ønsker vi at sætte fokus på og åbne for diskussionen om, hvordan vi sammen udvikler en bæredygtig cirkulær bioøkonomi, og specielt vil vi analysere, hvordan vi kan udfolde potentialet for lokal proteinproduktion i Europa. Mit håb er, at vi kan grave endnu dybere end vi plejer, når vi opruller den europæiske knowhow og fordomsfrit diskuterer, hvilke nye mål vi kan nå. Samtidig er det væsentligt at huske, at den cirkulære bioøkonomi allerede er i fuldt sving og rummer et enormt potentialefor landbruget og fødevareindustrien, men også for øvrige sektorer i dansk erhvervsliv,” siger Uffe Jørgensen, centerleder for Center for Cirkulær Bioøkonomi på Aarhus Universitet.

Samtidig med konferencen indvier Aarhus Universitet sit nye demonstrationsanlæg til udvinding af protein fra græs: En teknologi, der indebærer en lang række fordele for miljø og klima, herunder eksempelvis en betydelig reduktion af kvælstofudvaskning til vandmiljøet.

Anlægget skal give viden om etablering af fuldskala anlæg i praksis og er første skridt på vejen til fuldskala grøn produktion af protein fra græs

Hidtil har det nemlig ikke været muligt at producere græsprotein i større skala, og det har selvsagt begrænset mulighederne for at gennemføre fodringsforsøg.

“Anlægget skal levere et solidt datagrundlag, således at både landmænd og virksomheder får et grundlag for at tage økonomiske beslutninger i forbindelse med etablering af bioraffineringsanlæg, dyrkning af græs og anvendelse af grønt protein, siger lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab Morten Ambye-Jensen, som leder det nye demonstrationsanlæg.

Læs mere om Circular Bioeconomy Days 2019 her.

Læs mere om Aarhus Universitets nye demonstrationsanlæg her.