Aarhus Universitets segl

Intelligent blodtryksmåler giver tidlig advarsel om svangerskabsforgiftning

Forskere ved Aarhus Universitet har i samarbejde med læger fra Aarhus Universitetshospital udviklet en intelligent målestation, der automatisk kan gennemføre meget præcise registreringer af blodtryk hos gravide. Det kan gøre det muligt at opdage svangerskabsforgiftning, før symptomerne opstår.

Ved at måle blodtrykket hos gravide med meget stor præcision er det muligt at forudsige svangerskabsforgiftning og sætte ind med forebyggende behandling, før symptomerne opstår. Til formålet har forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med læger fra Aarhus Universitetshospital udviklet en intelligent målestation, som netop er blevet testet på de første 100 gravide. (Foto: Colourbox)

En tidlig måling af blodtrykket hos gravide ser ud til at kunne spille en nøglerolle i arbejdet med at identificere de kvinder, der har risiko for at udvikle svangerskabsforgiftning senere i graviditeten.

Der er nemlig en statistisk signifikant sammenhæng mellem forhøjet blodtryk hos gravide i uge 12 og senere udvikling af sygdommen, forklarer Stefan Wagner, lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet:

”Blodtrykket kan være med til at bestemme risikoen for svangerskabsforgiftning, før symptomerne opstår. Det kræver dog, at målingerne er meget præcise og har en høj kvalitet. Ved en rutinemæssig måleindsats vil vi formentlig kunne reducere antallet af svangerskabsforgiftninger, der udvikler sig med alvorlige komplikationer,” siger han.

Hvis man opdager svangerskabsforgiftning i en tidlig fase, er det muligt at sætte ind med forebyggende medicinsk behandling og dermed nedsætte risikoen for udvikling af svære komplikationer, som i værste fald kan være livstruende for både mor og barn.

Præcise målinger kan forhindre svære komplikationer

Den store udfordring ved at bruge blodtryksmålinger til at forudsige svangerskabsforgiftning er imidlertid, at de skal være ekstremt præcise.

Derfor har forskerne udviklet en intelligent målestation til formålet i form af en lille kabine fyldt med teknologisk isenkram, der sikrer en meget høj kvalitet i alle blodtryksmålinger.

Desuden har målestationen den fordel, at den fungerer automatisk uden at trække på resurserne fra det sundhedsfaglige personale.

”Det er tidskrævende for en læge eller en sygeplejerske at måle et blodtryk korrekt, og derfor fik vi idéen til at udvikle en intelligent målestation. Det gør det muligt at sætte skub i en systematisk screening,” siger Stefan Wagner.

Målestationen er netop blevet testet i et pilotforsøg med de første 100 gravide ved Aarhus Universitetshospital i forbindelse med de i forvejen planlagte nakkefoldsscanninger i 12. graviditetsuge, og resultaterne er positive.

”Det første pilotforsøg viser, at vi opnår meget præcise målinger, og at de gravide tager godt imod løsningen,” siger Stefan Wagner.

Teknologi sparer personaleresurser

Stationen er udstyret med en blodtryksmåler, man kan stikke armen ind i, en skærm med en aktiv guide til patienten, en scanner til sygesikringsbeviset og forskellige sensorer, der registrerer lyd og bevægelse under blodtryksmålingen.

Hele blodtryksmålingen foregår uden instruktioner og hjælp fra personale, hvilket tidligere har været en forudsætning for at opnå tilstrækkelig høj kvalitet i målinger ved brug af almindelige blodtryksapparater.

”Det er afgørende for kvaliteten af målingen, at den gravide overholder hviletid inden blodtryksmålingen, og at hun sidder stille med ret ryg og begge fødder fladt på gulvet og uden at tale. Alt det kan vi nu sikre uden at bringe personaleresurser i spil,” siger Stefan Wagner.

Hvis den gravide for eksempel krydser benene eller sidder foroverbøjet i målestationen, vil hun få en besked om at justere sin position. Når blodtrykket er målt korrekt, overfører stationen automatisk data til den enkeltes journal sammen med en karakter for målingens kvalitet.

”Vi kan efterfølgende se resultatet af blodtryksmålingen via vores computer og får samtidig en garanti for dens kvalitet. Det særlige ved denne selvmålestation er, at vi altid kan være sikre på, at målingen er foretaget korrekt,” siger Puk Sandsager, læge ved afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital.

Læger forventer færre forløsninger

Lægerne ved Aarhus Universitetshospital håber, at de snart kan tage målestationen i brug i et udvidet screeningsprogram for svangerskabsforgiftning.

”Vi forventer, at vi med systematiske blodtryksmålinger vil kunne forebygge cirka halvdelen af de svangerskabsforgiftninger, hvor komplikationerne er så alvorlige, at fødslen må sættes i gang mere end 6 uger før tiden, og at den resterende halvdel vil få et meget mildere sygdomsforløb”, siger Puk Sandager.

I screeningsproceduren skal foruden måling af blodtryk også indgå måling af to forskellige hormonværdier samt blodtilførsel til livmoderen og informationer om forløbet af eventuelle tidligere graviditeter.

Først skal pilotprojektet dog udvides med automatiske blodtryksmålinger hos yderligere 500 gravide.

Kontakt

Stefan Rahr Wagner, lektor, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet