Aarhus Universitets segl

Ingeniørvidenskaben har vokseværk på AU

Kurven går kun én vej, når man kigger på ingeniørområdets vækst ved Aarhus Universitet. På to år er den samlede omsætning mere end fordoblet, summen af eksterne bevillinger er blevet 17 procent større, og antallet af ingeniørstuderende er vokset til mere end 4000.

Foto: Anders Trærup

I januar 2021 åbnede Aarhus Universitet fire nye ingeniørinstitutter. Målet var at styrke de ingeniørvidenskabelige forsknings- og uddannelsesaktiviteter og universitetets samarbejde med virksomheder.

Og her – et år senere – viser tallene, at det går rigtig godt for universitetets ingeniørsatsning. Sådan lyder det fra dekanen for fakultetet Technical Sciences ved Aarhus Universitet, Eskild Holm Nielsen, som er meget tilfreds med udviklingen, og som han forventer vil tage ekstra fart i de kommende år.

”Vi har et fantastisk potentiale med talentfulde forskere fra hele verden og nogle af Danmarks dygtigste studerende. Den vækst, vi har set over de seneste to år, er direkte forbundet med, at vi har øget vores samarbejde med omverdenen, og det betragter jeg som et af fakultetets vigtigste succeskriterier. Vi har et ansvar for at skabe den viden og de teknologier, der er nødvendige for, at vi kan løse nogle af samfundets store udfordringer, og det kan kun lykkes i et tæt samspil med virksomheder. Et samspil, der handler om mere end kommercialisering, produktivitet og økonomisk vækst,” siger han og fortsætter:

”Vi vil skabe positive forandringer, der rækker langt ind i vores fremtid, og vi vil gøre det ved meget systematisk at integrere erhvervslivets teknologiudfordringer i både vores uddannelses- og forskningsaktiviteter. Vi ser mange gode takter for den teknologiske udvikling fremover.”

De fire ingeniørinstitutter er:

Et nyt magasin om erhvervssamarbejde

De fire ingeniørinstitutter har sammen udgivet et nyt profilmagasin, der skal inspirere flere virksomheder til at samarbejde med Aarhus Universitet om teknologiudvikling.

Her kan du blandt andet læse om visionerne for en ny cirkulær bioøkonomi, hvor intet går til spilde, og hvor vi ikke behøver at grave fossile brændsler op af jorden. Du får virksomheders egne input til, hvorfor samarbejde er så vigtigt for at holde dansk industri i front, og du kan læse om konkrete eksempler på projekter, hvor forskere, studerende og virksomheder i fællesskab puljer deres viden og realiserer innovationsforspring, ingen turde drømme om for få år siden.

Det handler for eksempel om eksperimentelt byggeri, banebrydende genanvendelse af plastik, ny kirurgisk teknologi til hjertesygdomme og om, hvordan vi løser den gordiske knude med fremtidens Internet of Skills.

I magasinet finder du også nøgletallene, der viser ingeniørområdets vækst.

Magasinet kan downloades her: http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/2562/

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for forskellige former for erhvervssamarbejde, kan du finde relevante kontaktoplysninger her: https://ingenioer.au.dk/samarbejde


Kontakt

Jesper Bruun
Journalist
Mail: Bruun@au.dk
Tlf.: 42404140