Aarhus Universitets segl

Hvordan designer vi pålidelig AI til undervandsrobotter?

Intelligente undervandsrobotter åbner op for en lang række muligheder på de enorme områder under havoverfladen, der dækker mere end 70 pct. af jordens overflade. Men det kræver kunstig intelligens, vi kan stole på, når robotterne skal operere på egen hånd. Et nyt EU-støttet projekt vil tackle problemet.

Undervandsrobotter kan operere på steder, hvor det kan være både dyrt og farligt for mennesker at opholde sig. På den måde skaber de fantastiske muligheder i de enorme områder under havoverfladen. Foto: German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI), Robotics Innovation Center.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 956200.

Et nyt tværfaglig europæisk forskningsprojekt, støttet af EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, skal designe og udvikle selvlærende hjerner til robotter, der sikkert og autonomt kan fungere under overfladen på verdens store have.

Projektet, der går under navnet Remaro (Reliable AI for Marine Robotics), kobler eksperter inden for bl.a. kunstig intelligens (AI) og computer vision fra en lang række universiteter med virksomheder, der udvikler undervandsrobotter.

”I projektet vil vi for første gang nogensinde udvikle kunstig intelligens til undervandsrobotter med kvantificeret pålidelighed. Her fra Aarhus Universitet skal vi udvikle avancerede læringsalgoritmer inden for computer vision, der skal hjælpe undervandsrobotterne med at navigere og positionere sig sikkert og præcist under vandet,” siger lektor Erdal Kayacan, ekspert i kunstig intelligens ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

Undervandsrobotter kan operere på steder, hvor det kan være både dyrt og farligt for mennesker at opholde sig. På den måde skaber de fantastiske muligheder i de enorme områder under havoverfladen.

Eksempelvis kan de hjælpe med at producere mad i bunden af havet eller inspicere og vedligeholde skibe og platforme og bekæmpe offshore olieudslip eller anden forurening.

Havstrømme, vegetation, nedsat syn, begrænsede muligheder for at kommunikere og det marine liv skaber alt sammen teknologiske barrierer, og derfor er robotterne i vid udstrækning nødt til at klare sig selv dernede i havets dyb uden menneskelig støtte.

De skal selvstændigt kunne operere i ukendt farvand, håndtere deres missioner sikkert og effektivt, træffe de rigtige beslutninger og komme tilbage til basen for at oplade, før de løber tør for strøm.

Det kræver intelligente systemer, vi kan være sikre på ikke skader miljøet, når vi slipper dem løs.

Udviklingen af pålidelige AI-systemer til robotter er således nøglen til nye aktiviteter under vand. Og det er denne udfordring, Remaro-projektet skal løse:

”En stor udfordring for den europæiske industri i dag er pålideligheden af AI-baserede systemer, men vi mangler en uddannelse i dette emne i Europa i dag. Remaro-projektet vil uddanne 15 eksperter i pålidelig AI gennem et innovativt uddannelsesprogram på ph.d.-niveau, hvor universiteter og industri fra europæiske lande med betydelige havsektorer vil arbejde tæt sammen,” siger Andrzej Wasowski, professor ved IT-universitetet i København og koordinator for Remaro-projektet.

Projektet er støttet af Horizon 2020 med 30,3 mio. kr, (4,1 mio. euro). Projektet involverer i alt 11 partnere: IT-universitetet, Aarhus Universitet, Universitaet Bremen, det Tyske Forskningscentrum for Kunstig Intelligens GMBH, RWTH Aachen University, TU Delft, Universitetet i Oslo, Universidade Do Porto, EIVA A/S, Rosen Technology & Research Center GMBH og Oceanscan - Marine Systems & Technology lda.


Kontakt

Erdal Kayacan
Lektor, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Mail: erdal@eng.au.dk
Tel.: +45 93521062