Aarhus Universitets segl

Hun modtager pris for gennembrud i effektiv datatransmission

Softwareingeniør Niloofar Yazdani har med nye løsninger til effektiv datatransmission gjort det mere bæredygtigt at overføre data fra Internet of Things. Derfor modtager hun Aarhus Universitets Forskningsfonds Ph.d.-pris.

”Det er en stor anerkendelse for mig at modtage denne pris. Jeg er så glad for at have afsluttet denne lange rejse på den bedst mulige måde," siger ph.d. Niloofar Yazdani. Foto: AUFF.

For at vores smarte hjem, virksomheder og offentlige rum med deres stigende række af trådløse ting som køleskabe, planter, lamper og kaffemaskiner i det såkaldte 'Internet of Things' (IoT) skal fungere, er det afgørende, at vores digitale infrastruktur følger med.

Softwareingeniør Niloofar Yazdani, der er uddannet elektroingeniør fra sit hjemland Iran, har med sin ph.d. gjort en solid indsats for at skubbe udviklingen af dataoverførsel i en hurtigere og mere bæredygtig retning.

 “Min afhandling fokuserer på effektiv IoT-datatransmission inden for tre hovedområder: multisource datakomprimering, gendannelse af beskadigede modtagne data og netværkskodning. På hvert af disse områder har jeg bidraget med nye ideer,” siger hun.

Der er en høj grad af direkte praktisk anvendelighed i Niloofar Yazdanis arbejde. Sammen med sin kollega samarbejdede hun blandt andet med Kamstrup. Ved hjælp af en speciel form for datakomprimering hjalp hun dem med at vise betydelige reduktioner i mængden af data, der blev transmitteret fra deres sensorer.

 "Hvis du har flere temperatursensorer i en bygning, der sender data til en server, er det tydeligt, at de data, der genereres, ligner hinanden meget. I disse tilfælde kan multisource-datakomprimering reducere den samlede datatransmission på netværket betydeligt ved at udnytte ligheden mellem dataene. Normalt vil dette kræve, at sensorerne koordinerer med hinanden. Med vores foreslåede løsning kan vi udføre multisource-datakomprimering uden at sensorerne koordinerer med hinanden", forklarer Niloofar Yazdani.

(Artiklen fortsætter under videoen)

Visninger

Et grønnere alternativ

En af fordelene ved Niloofar Yazdanis metoder er, at de bruger mindre energi.

”Vores forslag til multisource datakomprimering vil være interessant for mange aktører. Teknikken er tabsfri så med andre ord påvirker den ikke kvaliteten af dataene. Samtidig reducerer det mængden af energi, der er nødvendig for at overføre de relevante data – og energiforbrug er jo en hovedbekymring nu til dags,” siger hun.

Med sin nye datakomprimerings- og transmissionsteknik demonstrerer hun, hvordan datatransmission kan reduceres og drage fordel af multisource-datakomprimering uden behov for, at individuelle sensorenheder skal ’kende’ data fra hinanden. At opnå noget lignende med tidligere eksisterende teknikker ville kræve mere komplekse mekanismer.

Hurtigere og mere effektivt

Niloofar Yazdanis datakomprimerings- og transmissionsteknik minimerer samtidig dataforsinkelse. Hun forklarer, at med konventionelle teknikker er der tidsmæssige overvejelser involveret, fordi den afsendende enhed skal indsamle tilstrækkelige data, før den kan levere den høje kompression, som tager tid.

“Vi har vist, at vores foreslåede datakomprimeringsteknik fjerner disse overvejelser, hvilket betyder, at vi kan forbedre kompressionshastigheden og minimere forsinkelsen på samme tid," siger hun.

Niloofar Yazdani har også banet ny vej med sine teknikker til at gendanne beskadigede modtagne data og en metode til en ny slags netværkskodning, hun kalder 'Revolving Codes'.

Det er nogle af de resultater og udfordringer, hun arbejder videre med hos den forskningsbaserede virksomhed TWTG i Sydholland, som udvikler IoT-enheder til industrien.

Pris er stor anerkendelse

Det er 20. gang i år, at Aarhus Universitets Forskningsfond uddeler talentpriser, der anerkender nyslåede ph.d.er, der inden for deres felt har modtaget ekstraordinær anerkendelse.

 ”Det er en stor anerkendelse for mig at modtage denne pris. Jeg er så glad for at have afsluttet denne lange rejse på den bedst mulige måde. Denne pris er et udtryk for, at jeg har gjort et godt stykke arbejde, og at det har gjort en forskel, at jeg har været så passioneret undervejs. Fordi jeg elskede at være ph.d.-studerende,” siger Niloofar Yazdani.

Præmien er på 50.000 kr., som gives som en anerkendelse af akademisk præstation. Kandidater til prisen er indstillet af fakulteterne blandt deres nye ph.d.-dimittender. En udvælgelseskomité med repræsentanter fra Aarhus Universitet og AUFF udvælger prisvinderne blandt de indstillede kandidater. 


Kontakt

Journalist Solveig Kolstad
Mail: solk@au.dk

Journalist Jesper Bruun
Mail: bruun@au.dk
Tlf.: +45 42404140