Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
AU Engineering

Herning-ingeniører i høj kurs

Ingeniører fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitets afdeling i Herning er blandt landets mest efterspurgte dimittender. Mange bliver headhuntet, mens de stadig studerer.

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet uddanner nogle af landets mest efterspurgte dimittender fra campus i Herning. Jacob Bechmann Pedersen er en af dem. Han er nyuddannet diplomingeniør og har afslået en hel del jobtilbud, før han sagde ja til drømmejobbet hos Oticon. (Foto: Lars Kruse)

Hver gang ingeniøruddannelserne udklækker otte nye ingeniører i Midt- og Vestjylland, går der ti på pension. Samtidig vokser virksomhedernes behov for medarbejdere med teknologiindsigt, og det er ifølge Conni Simonsen, direktør, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, en af forklaringerne på, at efterspørgslen i de seneste år er vokset.

”Vi mærker en stor interesse fra erhvervslivet omkring vores studerende fra Herning, når vi nærmer os de afsluttende eksamener, og vi kan se, at vores dimittender har en meget lav ledighed. Det skyldes helt sikkert, at de ingeniører, vi uddanner er dygtige, men det skyldes også, at virksomhederne omkring os mere end nogensinde efterspørger deres kompetencer. De har brug for ingeniører til digital omstilling, til grøn omstilling og til at skabe teknologibaseret innovation,” siger hun.

Virksomheder flytter opgaver væk fra regionen
Kamstrup er en af de virksomheder i regionen, der mangler ingeniører. Virksomheden oprettede sidste år et udviklingscenter i Spanien, fordi det ikke var muligt at rekruttere tilstrækkeligt mange egnede kandidater i Danmark.

”Det havde vi ikke gjort, hvis vi havde haft nok kandidater i det midtjyske. Vi mangler ingeniører, der forstår elektronik og software og kan skabe den nødvendige udvikling af vores produkter,” siger Anders Skallebæk, Senior Vice Precident i Kamstrup A/S.

Philips-Medisize i Struer er en anden virksomhed, som har ingeniørmanglen i Midt- og Vestjylland så tæt inde på livet, at de nu har besluttet at åbne en ekstra udviklingsafdeling i København. De laver teknologisk udstyr til drug delivery og eksporterer til mange lande. Ordrebogen er fyldt, vækstmulighederne er gode, men ingeniørerne, der skal designe og udvikle løsningerne, mangler.

"Det er virkelig et stort problem for os og en barriere for vores vækst. Vi kan ikke rekruttere tilstrækkeligt mange medarbejdere. Mobiliteten blandt danske ingeniører er lav, og det er paradoksalt nok meget nemmere at rekruttere kandidater fra Indien end fra Fyn. Vi havde helt klart foretrukket at fastholde alle vores aktiviteter i Struer, men det kan desværre ikke lade sig gøre," siger R&D director Henrik Trans.

Philips-Meisize har cirka 100 ingeniører ansat i Struer, og en af dem er Jens True, nyuddannet diplomingeniør og netop headhuntet  fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitets afdeling i Herning.

"Jeg ved godt, at jeg i princippet ville kunne få job mange andre steder, men jeg vil gerne blive i lokalområdet. Jeg skal udvikle software til automatisk medicindosering, og det matcher rent fagligt perfekt til mine interesser," siger han.

Nye ingeniøruddannelser på vej til Herning
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet er i tæt dialog med regionens virksomheder og har et grundigt kendskab til det regionale behov for ingeniørarbejdskraft i forskellige brancher.

”Det er vigtigt for mig at sige, at vi tager virksomhedernes efterspørgsel alvorligt. Vi gør meget for at skabe et relevant og attraktivt uddannelsestilbud i Herning og tiltrække dygtige unge studerende. Ingeniørmanglen i regionen går ikke bare ud over væksten og produktiviteten i erhvervslivet – den går også ud over Danmarks muligheder for at løse vigtige samfundsproblematikker,” siger Conni Simonsen.

Efter sommerferien åbner universitetet to nye diplomingeniøruddannelser på universitetets campus i Herning.

LÆS NYHEDEN: Aarhus Universitet åbner nye ingeniøruddannelser i Herning


Studerende får ansættelseskontrakt før eksamensbevis

I Herning er det ikke bare Jens True, der har oplevet at blive headhuntet direkte fra skolebænken. Det er faktisk mere reglen end undtagelsen, fortæller Carina Enevold Andersen. Hun er uddannet elektronikingeniør og fik sin første stilling for nogle år siden hos Bang & Olufsen, hvor hun også var praktikant.

”På min årgang fik de fleste tilbudt job, mens de stadig var studerende. Jeg tror, det betyder meget, at man som diplomingeniør er i praktik. Det giver en rigtig god erfaring med at anvende teori, og det er noget, virksomhederne vægter højt, når de skal ansætte. Samtidig får man et godt netværk, og det betyder også noget,” siger hun.

Carina Enevold Andersen arbejder i dag som projektingeniør i den internationale virksomhed RTX, hvor hun udvikler trådløse teknologier.

Jacob Bechmann Pedersen er også nyuddannet diplomingeniør. Han har arbejder med udvikling af software til høreapparater hos Oticon.

"Det er fedt at være attraktiv på arbejdsmarkedet. Faktisk synes jeg, det er et stort privilegium, at man kan tillade sig at være kræsen, sige nej til jobtilbud og gå benhårdt efter interesse. Når det er sagt betyder det da også noget, at der er en god arbejdspladskultur og gode lønforhold, og hvad angår det sidste, så er vi ingeniører jo bare heldige," siger han.

Ledigheden for diplomingeniører fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitets afdeling i Herning er næsten nul. ? 

MERE INFORMATION

Læs mere om Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitets uddannelser i Herning