Aarhus Universitets segl

Flere kvinder tilbydes optagelse på ingeniøruddannelserne på AU

Interessen for AU’s ingeniøruddannelser har generelt set været stor – og over 1.000 ansøgere tilbydes i år en studieplads. Kvinderne udgør 32% af de optagne.

41% flere kvinder tilbydes ingeniøruddannelse på Aarhus Universitet i forhold til sidste år. Foto: Lars Kruse

100 flere kvindelige ansøgere tilbydes i år en studieplads på én af AU’s ingeniøruddannelser sammenlignet med optaget sidste år. Det svarer til en stigning på godt 41%.

På visse diplomingeniøruddannelser såsom Sundhedsteknologi, Bygningsdesign og Kemi og Bioteknologi er flere kvinder end mænd blevet tilbudt en studieplads.

"Det er glædeligt, at vi kan se en øget interesse fra vores kvindelige ansøgere for disse uddannelser. Flere kvindelige studerende vil på kort sigt gavne studiemiljøet på uddannelserne og på lang sigt arbejdsmiljøet," siger prorektor for uddannelse, Berit Eika.

Generelt set har interessen for AU’s ingeniøruddannelser været stor. Der tilbydes således 85 flere studiepladser på ingeniøruddannelser set på tværs af fakulteterne ST og Aarhus BSS. På de to civilingeniøruddannelser i bioteknologi og kemiteknologi er optagelseskapaciteten fordoblet sammenlignet med sidste år.

"Fremgangen på ingeniørområdet på AU er meget positiv, da vi sidste år igangsatte en stor satsning på netop det område med henblik på at øge antallet af dimittender til arbejdsmarkedet," siger Berit Eika.