Aarhus Universitets segl

Fire unge tech-forskere får eftertragtede fondsbevillinger

Danmarks Frie Forskningsfond har uddelt Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevillinger til 38 lovende forskere fra hele landet. På Tech modtager fire forskere bevillinger til projekter, der handler om genetik, flerårige afgrøder, andemad og robotbatterier.

Techs fire Sapere Aude bevillingsmodtagere: Adjunkt Emre Karaman (øverst tv), adjunkt Eusun Han (øverst th), adjunkt Quentin Geissmann (nederst tv) og Mohammad Hassan Khooban (nederst th). Foto: DFF.

Danmarks Frie Forskningsfond har netop uddelt 234 millioner kroner til 38 forskere fra landets universiteter. 11 af dem er fra Aarhus Universitet og i alt 4 er fra Faculty of Technical Sciences.

De 4 forskere på Tech er Adjunkt Emre Karaman og adjunkt Quentin Geissmann fra Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, adjunkt Eusun Han fra Institut for Agroøkologi og lektor Mohammad Hassan Khooban fra Institut for Elektro- og Computerteknologi. De fire projekter er støttet med i alt 23,5 mio. kr.

“Forskning skal bidrage til samfundet blandt andet gennem tekniske løsninger på verdens store udfordringer. Forskning i konkrete løsninger står altid på skuldrene af erkendelsesforskning, og derfor er jeg glad for, at vores fire unge forskere har modtaget bevillinger fra DFF’s Sapere Aude program til at etablere sig som erkendelsesforskere,” lyder det fra prodekan for forskning Brian Vinter.

Bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond, Søren Serritzlew, siger i en pressemeddelelse:

“Det er altid rigtig stort, når vi kan annoncere årets Sapere Aude: DFF-Forskningsledere. De her forskere er nogle af de dygtigste på deres felt, og det er dem, som tegner fremtiden for dansk forskning. Og måske netop i usikre tider er det helt centralt at have dygtige forskere, der kan bidrage med forskningsbaseret viden på tværs af faglige felter.”

Projekter

Emre Karamans projekt har titlen “Unraveling admixture-introduced complex genetic variation in genomic research” og handler om genomisk forskning. Denne foretages hovedsageligt i populationer med en enkelt genetisk oprindelse. Dog stiger antallet af populationer med flere genetiske oprindelser for mange arter. Håndteringen af disse blandede populationer kræver nye metoder og beregningsmæssige værktøjer til at studere forholdet mellem de gener og egenskaber et individ har. Det primære forskningsspørgsmål i dette projekt er: “hvordan kan vi i genomisk forskning bedst tage hensyn til og udnytte den genetiske diversitet blandt individer, som har flere genetiske oprindelser?”.

Quentin Geissmanns projekt har titlen “Experimental metaphenomics, an AI-inspired paradigm to reveal plant’s response surfaces”. Projektet handler om planter, der begrænses i deres ydelse i forskellige miljøer af variabler som lys, temperatur og næringsstoffer. Projektet benytter sig af andemad, som i kombination med 3D-printede små vækstkamre og AI-inspirerede teknikker kan modellere, hvordan forskellige variable påvirker andemads vækst.

Eusun Hans projekt ”Showcasing de novo domestication of perennial grain crops for profitable, resilient and sustainable agriculture” handler om at udvikle nye flerårige afgrøder, der kan producere mad til mennesker over flere år uden behov for gensåning.

På grund af deres omfattende rodsystemer kan disse nye afgrøder være mere bæredygtige for vores miljø og modstandsdygtige over for klimaændringer. Eusun Han vil identificere flerårige kandidater med højt kornudbytte, teste deres regenerative kapacitet for skud og rødder og evaluere deres potentiale for kulstofbinding i jorden. For at opnå dette vil han udnytte ’digital sensing’, maskinlæringsalgoritmer, røntgen og isotopanalyse.

Mohammad Hassan Khoobans projekt hedder FiRÆ, som står for ”Flexible Wireless-Power-Transfer Carpet Battery Charger”.

Projektet handler om at integrere avancerede materialer med et strejf af AI-magi for at udrulle tæppeladere til smarte, autonome robot-hjælpere (som f.eks. støvsugere) der ikke bare er smarte, men tilpasser sig forskellige energibehov og terræn.

Projektet vil give mulighed for opladningssystemer, der ikke kun indgår naturligt i husets indretning, men også fremhæver det bedste ved robotautonomi og bæredygtighed.

”Kernen i projektet er at skabe et innovativt tæppe, som robotter kan lade op fra blot ved at bevæge sig hen over det. Denne metode eliminerer behovet for traditionelle plug-in ladestationer og øger derved driftseffektiviteten og autonomien. Projektet er en milepæl i min karriere, der ikke kun løser komplekse tekniske problemer, men også adresserer presserende samfundsmæssige udfordringer. FiRÆ-projektet er udgangspunktet for en vision om at gå i spidsen for nye fremskridt inden for robotsystemer. Det ultimative mål er at fremme en ny æra af robotløsninger, der er mere autonome, effektive og miljøvenlige, hvilket baner vejen for smartere, mere bæredygtige robotapplikationer på tværs af industrier,” siger Mohammad Hassan Khooban.

De nye Sapere Aude: DFF-Forskningsledere er alle yngre forskere, som med bevillingen får mulighed for at udvikle og styrke både deres forskningsmæssige idéer og ledelse


Kontakt

Jesper Bruun
Journalist
Mail: bruun@au.dk
Tlf.: 42404140