Aarhus Universitets segl

Drone-teknologi indtager den maritime sektor

Der er kæmpe fremtidspotentiale i autonome løsninger til offshore-operationer i den maritime sektor. Den danske drone-virksomhed Upteko samarbejder netop nu med forskere fra Aarhus Universitet om at udvikle næste-generations droneteknologier og kunstig intelligens til alt fra redningsoperationer til 3D-scanning af skibe.

”Autonom droneteknologi er et område i voldsom vækst, og der er meget store perspektiver i at anvende teknologien i offshore-industrier, hvor omkostningerne ved den manuelle arbejdskraft i dag er meget høj,” siger lektor Erdal Kayacan, Aarhus Universitet, som er en af dem, der arbejder med at udvikle nye intelligente teknologier til den maritime sektor. Foto: Istock

Over 2.000 søfarende mister hvert år livet på grund af kollisioner, brande, forlis og andre ulykker, og skader på skibe medfører enorme omkostninger for rederier verden over. Den maritime industri er stor, dyr og kompliceret, men lige nu arbejder danske forskere på at udvikle ny teknologi, der på sigt kan få stor betydning for sektoren.

For hvorfor – når man nu har teknologien – bruger man ikke droner til redningsaktioner? Eller som bakkamera på et skib? Eller til at hjælpe i kampen mod pirater? Eller til inspektioner, som overvågningsværktøj eller til at give et fugleperspektiv, når skibet skal i havn?

”I dag bliver alt gjort manuelt. Lige fra inspektioner af skader eller gods til at holde øje med isbjerge og pirater i farefyldt farvand. Det vil vi gerne ændre ved at gøre brug af moderne droneteknologi tilpasset den maritime sektor,” siger direktør i Upteko, Mads Jørgensen.

I 2018 stiftede Mads Jørgensen derfor Upteko sammen med to partnere, Benjamin Mejnertz og Sebastian Duus, med det formål at forbedre den maritime sektor radikalt via droner.

Og 2021 bliver året, hvor virksomhedens prototype på et specielt ladesystem til droner, der kan fastgøres på skibe, skal testes ude i den barske virkelighed, offshore.

”Til at starte med handler det om at installere det system, hvor dronen har hjemme. Et sted, hvor dronen sikkert kan lande og lade og flyve videre fra, som ikke forstyrrer eller bliver forstyrret af de andre processer og arbejdsgange på et skib,” siger Mads Jørgensen.

I første omgang er der tale om pilotstyrede droner, men planen er autonom teknologi, der selv kender sine opgaver, selv kan navigere og flyve rundt og løse de mange forskelligartede ting, man kan sætte en drone til at ordne på et skib.

Her kommer Aarhus Universitet ind i billedet.

Upteko samarbejder med to af universitetets fremmeste drone- og AI-forskere, lektor Erdal Kayacan og ingeniørdocent Claus Melvad begge fra AU Engineering, og i flere forskellige forskningsprojekter arbejder de og deres forskningsteams sammen med Upteko om at løse de gordiske knuder, der endnu forhindrer fuld autonom droneteknologi:

”Droneteknologi og i særdeleshed autonom droneteknologi er et område i voldsom vækst, og der er meget store perspektiver i at anvende teknologien i disse offshore-industrier, hvor omkostningerne ved den manuelle arbejdskraft i dag er meget høj. I øjeblikket er vi ved at udvikle dronesystemer med flere kameraer, nye geo-mapping-muligheder, intelligente algoritmer til autonom navigation samt sikker visuel dataindsamling af skibe i havnemiljøer, der alt sammen er med til at mindske manuel interaktion med dronen,” siger lektor Erdal Kayacan, der er med i to drone-forskningsprojekter sammen med Upteko, der handler om autonom skibsinspektion og autonom ’parkerings’-hjælp.

Lektoren bakkes op af Claus Melvad, der hjælper Upteko i et projekt, som handler om at få droner til at navigere autonomt på skibsværfter.

”Det er ikke helt så simpelt at anvende droner på og nær skibe, som man umiddelbart skulle tro. Stålet forstyrrer signalerne og kompasset en hel del, og inde i skibsværfter mangler der typisk også et GPS-signal, som dronen kan navigere efter. Vi undersøger flere forskellige metoder, der typisk involverer lokale ’satellitter’, små kendte fikspunkter, som dronen så kan navigere ud fra, eller avanceret computervision. Vi er godt i gang med undersøgelserne, men der er stadig meget at kigge nærmere på,” siger han.

Den første prototype kommer ud og sejle i 2021, fortæller Mads Jørgensen, og første opgave bliver at hjælpe et skib i havn.

Her skal dronen lette fra skibet og måle afstande til kaj og anlæg, samtidig med at det hjælper kaptajnen med hastigheder og fugleperspektiv.

”Vi regner med, at teknologien kan give en tidsbesparelse og vil øge sikkerheden, men det er endnu alt for tidligt at sige noget om, præcis hvor stor besparelsen bliver. Og så er det jo første test og første anvendelsesmulighed ud af en lang række, når vi først har ladesystemet på plads. Når vi ved, at det er 100 pct. robust og virker, som det skal, kan vi begynde at lancere flere af de applikationer vi lige nu udvikler på. Det bliver spændende at komme i gang med,” siger Mads Jørgensen.

Innovationssamarbejdet mellem Upteko og Aarhus Universitet er støttet af den Europæiske Fond for Regionudvikling og Odense Robotics.


Kontakt

Lektor Erdal Kayacan
Institut for Elektro- og Computerteknologi
Mail: erdal@ece.au.dk
Tel.: +45 93521062

Ingeniørdocent Claus Melvad
Institut for Mekanik og Produktion
Mail: cme@mpe.au.dk
Tel.: +45 23244761