Aarhus Universitets segl

”Det er samarbejdet mellem industrien og universiteterne, der bringer os fremad”

Selvkørende biler, autonome droner og netværk af nanosatellitter bruger avanceret trådløs kommunikation til at sikre hurtig, pålidelig og sikker overførsel af information. Rune Hylsberg Jacobsen er nyudnævnt professor inden for kommunikations- og netværksteknologi, og han ser store muligheder for at booste udviklingen inden for trådløs kommunikation i et tæt samarbejde mellem industri og universiteter.

”Hvis vi skal booste udviklingen inden for trådløs kommunikation, er det i tværdisciplinære samarbejder på kryds og tværs af industri, virksomheder og videnscentre. Derfor gør jeg alt, hvad jeg kan, for at bygge bro mellem relevante forskningsmiljøer og virksomheder," siger professor Rune Hylsberg Jacobsen (foto). Foto: Nicolai Hildebrand, AU Foto.

Ligesom internettet har ændret verden og måden, vi lever på, vil avancerede trådløse netværkssystemer med tiden kunne få samme omvæltende betydning for det moderne samfund.

Smarte, nøgleløse og energieffektive hjem er eksempler på det, vi kalder Internet of Things, som flytter grænserne for vores taktile interaktion med omverden. Frem for at tænde lyset på en kontakt, kan vi konfigurere systemet til at tænde lyset i stuen i det øjeblik, vi sætter fingeren på den fingerprintaflæser, vi har i hoveddøren.

Sådanne netværk kræver pålidelig datatransmission, lav tidsforsinkelse og ikke mindst beskyttelse af privatlivet med avancerede krypteringsmetoder.

Når avancerede trådløse systemer så også skal fungere i områder med lav netværksdækning, f.eks. langt ude på landet eller i rummet, og de enkelte elementer i netværket er i konstant bevægelse, er der efterhånden store krav til de kontrolsystemer og protokoller, der skal sikre dataflow mellem enkelte enheder.

Det er denne type netværk, Rune Hylsberg Jacobsen forsker i. Han er nyudnævnt professor på Aarhus Universitets Institut for Elektro- og Computerteknologi.

”Vores forskning går primært på at sikre redundant kommunikation og at sikre, at vi med statistisk garanti kan kommunikere datasikkert og med lav tidsforsinkelse. Det dur eksempelvis ikke, hvis en selvkørende bil modtager data fra omgivelserne med for høj latenstid, og derfor er kontrol, mobilitet og sikkerhed afgørende for disse nye typer netværk, der konstant udvikler sig,” siger han.

Han kommer med et andet eksempel fra et af sine egne forskningsprojekter, Drones4Safety, der går ud på at udvikle sværme af autonome droner, der kan samarbejde om at inspicere vigtig infrastruktur som jernbaner, højspændingskabler og broer og samtidig selv sørge for at lade op, undgå kollisioner og forhindringer mv.

”Denne slags udfordringer stiller yderligere krav til netværket, fordi vi kan have med infrastruktur at gøre, der ligger uden for normal dækning. Det kræver alternativ trådløs kommunikation at sikre pålidelig dataoverførsel uden forsinkelse i sådanne situationer,” siger han.

Rune Hylsberg Jacobsen er født i København og opvokset i Odense. Efter gymnasiet startede han på naturvidenskab på Syddansk Universitet (SDU), hvor han blev særligt interesseret i det eksperimentelle aspekt ved fysik. Efter sin kandidat i fysik og kemi ved SDU flyttede han til Aarhus og startede på sin ph.d. på Aarhus Universitet. Han forsvarede sin ph.d. i laserfysik og optoelektronik i 1997.

Efter sin ph.d. arbejdede Rune 13 år inden for telekommunikation i blandt andet TDC, Ericsson og TietoEvry, hvor han har haft roller som chef for research and development, inden for business development og konsulentvirksomhed.     

I slutningen af 2010 fik han en stilling som lektor på daværende Ingeniørhøjskolen i Aarhus, som officielt fusionerede med Aarhus Universitet i januar 2012.

Rune understreger vigtigheden af sine mange år i telekommunikations og IT-branchen:

”Hvis vi skal booste udviklingen inden for trådløs kommunikation, er det i tværdisciplinære samarbejder på kryds og tværs af industri, virksomheder og videnscentre. Jeg er meget glad for mine mange år i branchen – det har givet mig en dyb forståelse for branchens udfordringer – og derfor gør jeg alt, hvad jeg kan, for at bygge bro mellem relevante forskningsmiljøer og virksomheder, så vi kan få de rette kompetencer i spil, matche virksomhedernes behov med aktiviteter på universiteterne, og på den måde virkelig gøre en forskel i udviklingen af de her teknologier. Det samarbejde mellem industri og videnscentre er yderst vigtigt, for det er det arbejde, der får os fremad,” siger han.


Kontakt

Professor Rune Hylsberg Jacobsen
Institut for Elektro- og Computerteknologi
Mail: rhj@ece.au.dk
Tlf.: 41893252