Aarhus Universitets segl

Data skal skabe vækst i agroindustrien

Et nyt forskningsprojekt tilbyder små og mellemstore danske agrovirksomheder hjælp til at arbejde strategisk med data for at skabe vækst og udvikle nye digitale forretningsmodeller.

”Helt konkret vil vi hjælpe virksomhederne med at afdække mulighederne for mere dataopsamling og dataanvendelse i landbruget. Det kan eksempelvis være via sensordata i stalde eller på maskiner, der kan benyttes til beslutningsstøtte hos den enkelte bedrift,” siger lektor Stefan Wagner, AU. Foto: Colourbox

Det kan være en udfordring for især små og mellemstore virksomheder (smv’er) at navigere i den konstante strøm af nye, hypede digitaliseringstermer. Det kræver ofte store investeringer at gøre brug af de nyeste digitale teknologier, og hvordan kan man være sikker på, at ny digital teknologi er lig med vækst for virksomheden?

Et nyt forsknings- og udviklingsprojekt tilbyder nu de danske smv’er i agroindustrien en hånd til det digitale. Formålet med projektet er at styrke hele industriens konkurrenceevne og position samt at stimulere vækst på baggrund af data.

”Data kan være mange ting, og data kan udnyttes på mange måder. Det kan derfor være en stor udfordring for virksomheder at finde ud af, hvordan data kan skabe vækst. Her skal vi i projektet bistå industrien med konkrete og implementerbare digitale muligheder,” siger lektor Stefan Wagner ved Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet.

Projektet går under navnet ”Vækst i Agroindustrien – powered by data” og er støttet af Industriens Fond med 6,3 mio. kr.

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Dansk Agroindustri, SEGES og Teknologisk Institut. Hver partner byder ind med højt specialiseret viden indenfor landbrugsfaglig viden, digitale forretningsmodeller, anvendelse af data og kendskab til agroindustrien.

Netop denne kombination giver de deltagende virksomheder mulighed for at få kvalificeret sparring og rådgivning omkring deres data, anvendelse og forretningsmodel.

I projektet skal 20 virksomheder gennemføre et intensivt virksomhedsforløb, hvor temadage og rådgivning sammen skal skabe rammen om et digitalt boost for den enkelte virksomhed.

Projektet er bygget op over seks temadage, hvor der fokuseres på hhv. konceptdesign, landbrugsfaglige muligheder, opsamling og tilgængeliggørelse af data, datavalidering og statistik, managementsystemer samt implementering.

”Helt konkret vil vi hjælpe virksomhederne med at afdække mulighederne for mere dataopsamling og dataanvendelse i landbruget. Det kan eksempelvis være via sensordata i stalde eller på maskiner, der kan benyttes til beslutningsstøtte hos den enkelte bedrift,” siger Stefan Wagner.

Projektet løber indtil 2023 og ledes af Teknologisk Institut.

Der afholdes online informationsmøde om projektet onsdag d. 3 februar for alle interesserede


Kontakt

Lektor Stefan Wagner
Institut for Elektro- og Computerteknologi
Mail: sw@ece.au.dk
Tel.: +45 41893254