Aarhus Universitets segl

Danskudviklet, prisvindende gyllesensor skal gøre landbruget mere bæredygtigt

Forskere fra Institut for Ingeniørvidenskab har bidraget til udviklingen af en sensor, der via NMR-teknologi måler næringsindhold i gylle. Teknologien har netop vundet en stor, international pris og er kåret til en af årets 40 vigtigste landbrugs-opfindelser.

Den revolutionerende teknologi tillader en hidtil uset effektivitet til måling af mange forskellige atomare komponenter uden for laboratoriet. Det er første gang, NMR-teknologi på denne måde tages i brug inden for landbruget, men teknologien spås en stor fremtid. Foto: Tavs Nyord

Når verdens største messe for landbrugsmaskiner, Agritechnica i Hannover, åbner dørene fra den 10. november med sine over 450.000 besøgende, er det bl.a. for at hylde revolutionerende dansk teknologiudvikling.

Forskere fra Institut for Ingeniørvidenskab og INANO, Aarhus Universitet, har nemlig i samarbejde med sensorfirmaet NanoNord udviklet en sensor, som Europas største gyllevognsproducent, Samson Agro, har monteret på gyllevogne, hvilket nu har vundet dem en af messens eftertragtede sølvmedaljer.

Sensoren gør det muligt for landmænd at måle gyllens indhold af næringsstoffer direkte i gyllevognen.

Alfa omega for landmanden

Det er vigtigt for fremtiden for dansk og internationalt landbrug, for det er et stort skridt på vejen mod fremtidens bæredygtige præcisionslandbrug, hvor målet er maksimalt udbytte og minimal udvaskning – altså udelukkende at bruge den mængde gødning, der er behov for, og intet mere.

”I dag gøder landmænd ud fra forudgående analyser eller normtal, men det passer bare ikke super godt med virkeligheden. Og i og med at vi i Danmark har en målsætning om at lave målrettet regulering på bedriftsniveau – ikke på landsniveau – er det simpelthen alfa omega for landmanden at vide i realtid, præcist hvor meget nitrogen, fosfor og kalium (NPK) han kører ud på marken i form af gylle. Det ved han ikke nødvendigvis i dag, for der findes simpelthen ikke valid og velafprøvet teknologi – før nu,” siger seniorrådgiver Tavs Nyord fra Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

Den nye sensor, som er kulminationen af adskillige års teknologiudvikling, benytter såkaldt multifrekvens magnetisk resonansteknologi til at måle koncentrationen af NPK i realtid direkte fra gyllevognen. Og det med en nøjagtighed og pålidelighed, der er på linje med tidskrævende, dyre og off-site laboratoriemålinger. 

”Det er en meget robust sensor, vi har udviklet, som giver direkte målinger af koncentrationen af gyllens komponenter, så der er ikke behov for løbende kalibreringer,” fortæller Morten Kjærulff Sørensen, der er erhvervs-postdoc ved NanoNord og Aarhus Universitet (Institut for Ingeniørvidenskab og INANO), og som har været drivkraften i udviklingen af sensoren sammen med NanoNord.

Han fortsætter:

”I bund og grund baserer sensoren sig på samme metode som MR-scannere på sygehusene – bare i en meget mindre, billigere og mere robust udgave.”

Praktiske tests i 2020

Den nye revolutionerende teknologi tillader en hidtil uset effektivitet til måling af mange forskellige atomare komponenter uden for laboratoriet. Det er første gang, NMR-teknologi på den måde tages i brug inden for landbruget, men teknologien spås en stor fremtid.

Selve gyllesensoren er nu velafprøvet, men systemet, der skal sikre prøvetagningen er stadig under udvikling.

”Vi har lavet laboratorietest med NanoNord’s sensor og prøvetagningssystemet i lang tid nu, og vi kan sige, det virker. I 2020 skal vi lave praktiske on-site tests med Samson’s gyllevogn på Aarhus Universitets forsøgsgård i Foulum, hvorfra Samson forhåbentlig kan tage brugererfaringer med ud og implementere teknologien i dansk- og europæisk landbrug,” siger Tavs Nyord.

Agritechnica løber fra den 10. til den 16. november i Hannover. Messen er verdens største for landbrugsmaskiner og gæstes af over 450.000 mennesker. Messen uddeler i alt 40 eftertragtede medaljer: 1 i guld og resten i sølv. Sidste gang Danmark vandt en medalje, var i 2007.

Aarhus Universitets bidrag til udviklingen af den nye teknologi er primært finansieret af Lauritzen Fonden, Landbrugsstyrelsen (som led i erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) og senest under Region Midtjyllands forsknings- og udviklingsprogram, Industri 4.0, samt Innovationsfonden, der støtter arbejdet med at udbrede sensorteknologien til en endnu bredere vifte af anvendelser end hidtil.


Kontakt

Seniorrådgiver Tavs Nyord
Mail: tavs.nyord@eng.au.dk
Tlf.: 20605533

Postdoc Morten Kjærulff Sørensen
Mail: moks@eng.au.dk
Tlf.: 21826697