Aarhus Universitets segl

Danske forskere vil spinde kunstige nervefibre med ny teknologi

Nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet skal gå foran i kampen mod sygdomme som multipel sklerose, der nedbryder myelin og nervefibre. Projektet, der er støttet af Lundbeck-fonden, har til formål at finde nye behandlingsformer via udvikling af helt nye, kunstige nervefibre.

”Det er første gang nogensinde, man forsøger sig med at spinde kunstige nervebaner med denne metode, men jeg er optimistisk," siger lektor Menglin Chen fra Aarhus Universitets Institut for Bio- og Kemiteknologi. Foto: AU Foto.

Multipel Sklerose er en autoimmun sygdom, hvor kroppens egne immunceller angriber myelin i hjerne og rygmarv. Myelin eller myelinskeden er et beskyttende fedtlag, der isolerer nervefibre som plastik omkring en elektrisk ledning, og som gør, at nerveimpulser bliver overført hurtigt gennem kroppen.

Når myelin bliver nedbrudt, overføres impulserne enten langsommere eller slet ikke, hvilket giver funktionsnedsættelser eller -tab hos patienten.

Specielle celler i hjernen kaldet oligodendrocytter kan gendanne nedbrudt myelin i centralnervesystemet via remyelinisering af nervecellerne, men denne proces bliver dog mindre effektiv med alderen. Sygdommen multipel sklerose kan i dag kun forsinkes med medicinering.

Et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet sigter imidlertid efter en radikal ny behandlingsform for den arvelige og alvorlige sygdom. Projektet sigter efter at benytte elektrospundne fibre til etablering af nye, kunstige myelinerede nervefibre.

”Vi bygger en top-down-model via såkaldt elektro-hydrodynamisk spinding, som er en meget alsidig, men kompleks nanoteknologisk proces, der kombineres med mikrofluidisk teknologi til dette projekt. Målet er at spinde komplette, myelinerede transmissionsveje for nerveimpulser ned til nanoskala,” siger lektor Menglin Chen fra Institut for Bio- og Kemiteknologi.

Hun fortsætter:

”De største udfordringer i projektet er at få kombinationen af teknologier til at spille og at udvikle et gating system, der skal sikre, at fibrene bliver dannet korrekt. Dernæst skal der foretages en elektrofysiologisk undersøgelse af fibrenes ledeevne for at sikre, at de har den rette impuls-ledeevne.”

Til dette projekt vil Menglin Chen spinde nervefibre i enkelt-celle-størrelse med en færdigdannet myelinskede. Derfor har hun netop modtaget en bevilling på to mio. kr. fra Lundbeckfondens Experiment-program, der støtter unikke, banebrydende forskningsidéer, som har potentiale til at transformere vores forståelse af et vigtigt forskningsfelt, hvis det lykkes.

”Det er første gang nogensinde, man forsøger sig med at spinde kunstige nervebaner med denne metode, men jeg er optimistisk. Samtidig giver projektet vigtigt indsigt i de patologiske mekanismer, der følger af multipel sklerose på enkelt-nervefiber-skala, og forhåbentlig står vi med en helt ny diagnostik og behandlingsform om en årrække,” siger hun.

Forskningsprojektet er berammet til to år, og projektet starter i foråret 2023. 


Kontakt

Lektor Menglin Chen
Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet
Mail: menglin@bce.au.dk
Tlf.: +4520289506