Aarhus Universitets segl

Dansk projekt vil genbruge hele betonelementer i nyt byggeri

Et nyt forsknings- og udviklingsprojekt, som samler hele værdikæden i den danske byggesektor, skal nu gå forrest og undersøge det store, uforløste potentiale, der ligger i at genbruge gamle, præfabrikerede betonelementer fra eksisterende bygninger, der alligevel skal rives ned, i nyt byggeri.

Præfabrikerede betonelementer. Foto: Colourbox.

Cement- og betonindustrien tegner sig i dag for ca. 8 pct. af de samlede globale CO2-udledninger. Der er derfor et stærkt behov for at afkoble det stadigt stigende forbrug af cement og beton fra disse udledninger, og yderligere udfordringer med knaphed af råmaterialer til betonproduktion peger derfor i retning af bedre udnyttelse og beskyttelse af ressourcerne.

Et nyt forsknings- og udviklingsprojekt, kaldet (P)RECAST, der er støttet af MUDP under Miljøministeriet med 6,9 mio. kr., vil nu gøre det muligt at genbruge hele betonelementer fra eksisterende bygninger som bærende konstruktioner i nyt byggeri. Derved sigter projektet efter at introducere ’nye’ bygningskomponenter i beton med lavt CO2-fodaftryk og høj ressourceudnyttelse.

”Vi har benyttet præfabrikerede betonelementer i dansk byggeri siden 1960’erne. Mange af disse elementbyggerier står til nedrivning, ikke fordi betonelementernes tekniske levetid er udløbet, men for eksempel på grund af kulturelle årsager. Derfor ligger der et kæmpe potentiale i at genbruge disse elementer i stedet for blot at nedknuse dem, som man ellers har gjort indtil nu,” siger lektor Annette Beedholm Rasmussen fra Institut for Byggeri og Bygningsdesign på Aarhus Universitet.

Hele værdikæden i den danske byggesektor er repræsenteret i projektet lige fra nedrivningsvirksomheder til entreprenører, arkitekter og ingeniører, bygherrer og videninstitutioner samt Dansk Standard og Dansk Beton.

”Direkte genbrug af betonelementer kræver både ny viden og nye måder at arbejde på for alle aktører involveret i processen. I projektet vil vi muliggøre direkte genbrug af betonelementer, ved at løse udfordringerne gennem hele værdikæden, fra nedrivning til indbygning i nyt byggeri og derigennem sikre den tekniske kvalitet af de genbrugte betonelementer,” siger Katja Udbye Christensen fra Teknologisk Institut, som er projektleder på projektet, i en pressemeddelelse.

Når betonbyggerier nedrives i dag, er den nuværende praksis at nedknuse betonelementerne og benytte det til veje eller som tilslag i ny beton. Men næsten udelukkende at benytte de brugte elementer i denne form for downcycling, er lidt ærgerligt, mener Annette Beedholm Rasmussen, for den videre håndtering af materialet betyder stadig for høje CO2-udledninger.

Direkte genbrug af betonelementerne er imidlertid meget lidt udbredt. Årsagen skal blandt andet findes i den kompleksitet, som er forbundet med direkte genbrug samt manglende lovgivning og standardisering på området.

”Noget af det, vi på Aarhus Universitet skal undersøge i projektet er derfor, hvordan vi kan dokumentere, at de genbrugte betonelementer faktisk kan holde til det, de skal. Vi kommer derfor til at lave en del fuldskalaforsøg på både hele elementer og nye samlingskoncepter, samt udvikle nye beregningsmodeller, så vi er sikre på, at genbrug af gamle elementer lever op til moderne byggestandarder og kan indgå i nybyggeri som holdbare bygningskomponenter,” siger Annette Beedholm Rasmussen.

I projektet medvirker Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, GXN Innovation / 3XN, Per Aarsleff, Søndergaard, G. Tscherning, COWI, Peikko Danmark, Hi-Con, AP Ejendomme, Brabrand Boligforening, Fonden Dansk Standard og branchesammenslutningen Dansk Beton.

Projektet er støttet af MUDP under Miljøministeriet og løber over 2,5 år.


Kontakt

Lektor Annette Beedholm Rasmussen
Institut for Byggeri og Bygningsdesign
Mail: abra@cae.au.dk
Tlf.: +4523670263