Aarhus Universitets segl

Dansk professor bliver præsident for verdens største nonprofit-organisation for jordbrugsteknik

Professor Claus Grøn Sørensen fra Institut for Elektro- og Computerteknologi på Aarhus Universitet blev til CIGR’s verdenskongres i Japan i december udnævnt til kommende præsident for organisationen og samtidig hædret med en High Merit Award for sin forskning i teknologier til fremtidens smarte landbrug.

”Det er en stor ære for mig at modtage prisen samt titlen som kommende præsident for organisationen. Det er vigtigt arbejde at udbrede kendskabet samt brugen af digitale og andre intelligente teknologier til jord- og landbrug. Selvom vi i høj grad i dag udvikler intelligente systemer, er der alt for få, der rent faktisk bruger dem," siger Professor Claus Grøn Sørensen. Foto: CIGR.

Jord- og landbrug er under konstant udvikling, og moderne digitale teknologier og it-løsninger får større og større betydning for branchens effektivitet, klima- og miljøaftryk.

En af dem, der har viet sit liv til forskning i digitale og andre innovative teknologier til jordbruget er Claus Grøn Sørensen, der er professor på Aarhus Universitets Institut for Elektro og Computerteknologi. Han er netop blevet udnævnt til kommende præsident for the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering, CIGR, som er verdens største nonprofit-organisation inden for jordbrugsteknik, og til organisationens kongres i Japan i december blev han samtidig hædret med en High Merit Award for sin forskning.

”Vi kommer ikke uden om, at data og digitale teknologier i højere og højere grad danner grundlaget for, hvordan vi kan optimere og effektivisere et af verdens ældste erhverv, jordbruget, og samtidig gøre det på en måde, så vi tager hensyn til miljø, biodiversitet og klimakrise. Der er allerede sket en kæmpe udvikling inden for intelligente systemer, men vi skraber stadig i overfladen af den gennemgribende digitalisering og ikke mindst digitaliseringens muligheder for at gentænke processer i jordbruget, der vil komme inden for de næste to årtier,” siger han.

Claus Grøn Sørensen har siden 90’erne arbejdet med analyse og driftsteknisk optimering af produktionssystemer i landbruget og dets forsyningskæder. Særligt i løbet af det sidste årti har han forsket i en stærk sammenknytning af informationsteknologier med intelligente og optimerede operationer i det stadig mere digitale landbrug.

Han er oprindeligt uddannet agronom med speciale i teknik og økonomi fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København. I starten af 90’erne fik han arbejde ved Statens Jordbrugstekniske Forsøg (senere Danmarks Jordbrugsforskning, afd. for jordbrugsteknik) ved Forskningscenter Bygholm, og få år senere tog han en ph.d. ved DTU. Han blev professor ved Aarhus Universitet i 2020.

Om udnævnelsen til præsident for CIGR og sin High Merit Award siger han:

”Det er en stor ære for mig at modtage prisen samt titlen som kommende præsident for organisationen. Det er vigtigt arbejde at udbrede kendskabet samt brugen af digitale og andre intelligente teknologier til jord- og landbrug, og jeg ser frem til at skabe endnu større netværk og relationer inden for området i fremtiden. Selvom vi i høj grad i dag udvikler intelligente systemer, er der alt for få, der rent faktisk bruger dem, og jeg håber, at jeg som præsident for CIGR kan være med til at skubbe den udvikling i en positiv retning til gavn for både erhverv og natur,” siger han.

CIGR blev oprettet som international, uafhængig, nonprofit-organisation for jordbruget i 1930 i Liége, Belgien, og har som mission at stimulere udviklingen af videnskab og teknologi inden for det jord- og landbrugstekniske område. Organisationen er verdens største af sin slags.


Kontakt

Professor Claus Grøn Sørensen
Institut for Elektro- og Computerteknologi
Mail: claus.soerensen@ece.au.dk
Tlf.: 22827547