Aarhus Universitets segl

Byboere kan se frem til mindre støj

Et godt lydmiljø fremmer trivsel og sundhed. Forskere vil nu undersøge, hvordan støj opfører sig i byens rum og lave helt nye standarder for akustisk kvalitet.

Lyde påvirker os. Og de påvirker os i højere grad, end vi tidligere har troet. Men hvad er god akustisk kvalitet? I et nyt projekt skal forskere udvikle en metode, der gør det muligt at forudsige, hvordan lydbølger vil opføre sig i byens rum og influere på byboernes sundhed og trivsel allerede i byggeprojekternes designfase. (Foto: Colourbox)

Det akustiske miljø, vi færdes i, har måske langt større betydning, end vi tidligere har antaget. I de seneste år har forskere blandt andet dokumenteret signifikante sammenhænge mellem støj, dødelighed og livsstilssygdomme.

I byggebranchen er aktørerne opmærksomme på at reducere støj, når de opfører nye eller forbedrer eksisterende byrum, men de famler sig frem til den gode løsning.

I dag findes nemlig ingen standarder for akustisk kvalitet i byggeriet og kun meget begrænset viden om, hvordan lyd opfører sig og påvirker mennesker.

”Vi ved, at støj har alvorlige konsekvenser for sundhed og velvære. I dag kan vi måle lydniveauet i decibel, men vi har ingen forudsætninger for at arbejde helhedsorienteret med lyddesign i urbane rum. Vi ved ikke hvilke knapper, vi skal skrue på for samlet set at få den bedst mulige lydkvalitet inden for de økonomiske rammer af et bygge-, anlægs- eller renoveringsprojekt,” siger professor Poul Henning Kirkegaard.

Lyd er meget mere end decibel
I de kommende år skal Aarhus Universitet sammen med Lund Universitet og Aalborg Universitet deltage i projektet Urban Tranquility, hvis formål er at udvikle et indeks for akustisk kvalitet.

Ifølge Poul Henning Kirkegaard kan projektet blive det første skridt på vejen imod et paradigmeskifte i byggebranchen, men først skal forskerne skaffe detaljeret teknisk viden om, hvordan formgivning af blandt andet bygninger, belægninger, pladser, beplantning og infrastruktur påvirker lydmiljøet.

”Lyd er et komplekst forskningsområde. En ting er at pege på åbenlyse støjkilder og måle styrken af disse. En anden ting er at undersøge, hvordan lyden fordeler sig i urbane rum og for eksempel løber rundt i bygningernes bærende konstruktioner for slet ikke at nævne de støjkilder, som vi kun indirekte registrerer. Det kan være vibrationer, der forplanter sig gennem jorden uden, at vi opdager det, men som dag ud og dag ind påvirker vores velbefindende,” siger Poul Henning Kirkegaard.

Nyt værktøj til arkitekter og bygherrer
I løbet af projektet skal forskerne undersøge, hvordan lyd opfører sig i byer og influerer på forskellige sundheds- og trivselsforhold.

Det betyder, at de i praksis vil blive i stand til at vurdere den akustiske kvalitet af et bygge- eller byfornyelsesprojekt allerede i designfasen.

”Den viden, vi opbygger, integrerer vi i en beregningsmodel. Det vil gøre det muligt at optimere den akustiske kvalitet af et projekt, mens det stadig er på tegnebrættet. Måske skal formgivningen af facaderne ændres, måske skal vinduerne have et ekstra lag isolering, eller måske er det absorberende flader i byrummet, støjvolde, vejbelægning eller noget helt andet, der giver den bedste effekt. Pointen er, at vi får et redskab til at prioritere,” siger Poul Henning Kirkegaard.

Forskerne forventer at være færdige med beregningsmodellen inden for den treårige projektperiode, og at den herefter kan tages i  brug af arkitekter og bygherrer.

Læs mere om den ingeniørvidenskabelige forskning ved Aarhus Universitet 


Yderligere information

Projektets titel er Urban Tranquility og varer frem til 2019

Det har et budget på 25 millioner kr. med støtte fra European Regional Development Fund

Aarhus Universitet samarbejder i projektet med Aalborg Universitet, Lund Universitet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og COWI A/S

Kontakt

Poul Henning Kirkegaard, professor, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet