Aarhus Universitets segl

AU optaget i europæisk elitenetværk for energiteknologi

Med et medlemsskab i The European Association for Storage of Energy (EASE) får Aarhus Universitet en betydelig rolle i det europæiske arbejde med at fremme grøn omstilling. Samtidig skal det styrke universitetets forskning i nye lagringsteknologier.

Nye teknologier til lagring er energi er en forudsætning for, at vi kan nå i mål med samfundets grønne omstilling.

Aarhus Universitet har i de seneste år i samarbejde med en række virksomheder intensiveret forskningen i blandt andet batteriteknologi, og det har nu banet vej for et medlemsskab i elitenetværket for energiteknologi The European Association for Storage of Energy (EASE). 

“Vi har vi et akut behov for teknologier, der kan gøre det muligt for os at lagre energi fra sol og vind. Hvis vi vil op på en 100 procent grøn energiforsyning og bidrage til at løse verdens store klimaudfordringer, så er det helt nødvendigt, at universiteter og virksomheder på tværs af lande puljer deres viden og står sammen om at finde de gode løsninger. Vi har rigtig meget viden at byde ind med, og det nye medlemskab giver os mulighed for at opnå indflydelse på fremtidens europæiske energisystem,” siger Conni Simonsen, direktør, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

EASE arbejder for at fremme udviklingen af et effektivt, sikkert og klimaneutralt energisystem i Europa blandt andet ved at komme med anbefalinger til politisk regulering.  

Netværket består af medlemmer fra alle dele af værdikæden omkring energilagring - det vil sige både universiteter, teknologivirksomheder og energiselskaber.

Læs mere om The European Association for Storage of Energy 

Vigtig viden om fremtidens batterier

Aarhus Universitet er optaget i EASE på baggrund af en række markante forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for batteriteknologi. 

“På universitetet skaber vi ny viden om lagringteknologier, og vi har et stærkt fokus på anvendelse. Vi arbejder målrettet på at få teknologierne ud af vores laboratorier, så de kan fungere i virkeligheden. Det betyder, at de skal være effektive, økonomisk bæredygtige og integrerbare med vores eksisterende energisystemer,” siger Corneliu Barbu, adjunkt, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. 

Corneliu Barbu er Aarhus Universitets repræsentant i EASE. Han står desuden i spidsen for et af universitetets mest markante energiforskningsprojekter.

LÆS ARTIKLEN: Nye kobberbatterier skal lagre solens energi

Samarbejde er afgørende

I disse år er Europa i fuld gang med at forandre driften af alle elektriske systemer. Det sker som følge af et voksende strømforbrug i befolkningen, mere grænseoverskridende handel og et politisk ønske om fuld integration af sol- og vindenergi.  

Derfor er det ifølge Corneliu Barbu helt afgørende med et velfungerende internationalt samarbejde både omkring udvikling af nye lagringsteknologier og nye politiske standarder.

“Set i et energihistorisk perspektiv er dette en spændende tid. Der sker rigtig meget udvikling på området, og vi har brug for at justere de standarder, der er nødvendige for at sikre funktionen af vores forsyningssystemer og lagringsteknologier,” siger han.

Læs artiklen: AU får formandspost i Dansk Standard

Danmark er kendt for at have et af verdens mest stabile elektriske energiforsyningssystemer, og erfaringerne med at integrere vedvarende energi kan nu komme resten af Europa til gavn. 

”Jeg håber, at vi med vores viden og ekspertise kan komme til at påvirke den fælleseuropæiske og internationale retning, så vi samlet set bliver bedre til at lagre strøm fra vedvarende energikilder,” siger Corneliu Barbu. 

Nye ingeniører skal stå i spidsen for grøn omstilling

Udbygningen af et fælles forsyningssystem i Europa med effektive lagringsteknologier er en vigtig nøgle til at indfri klimamålene, og det haster derfor med at uddanne nye ingeniører med stærke kompetencer inden for dette område.

”Som universitet skal vi forske og udvikle ny teknologi, men vi skal også sørge for at uddanne de næste generationer af ingeniører, så de med deres viden kan matche samfundets udfordringer og innovationsbehovet i energisektoren,” siger Corneliu Barbu. 

”Det er en meget vigtig opgave,” understreger han. 

Læs mere om diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi

MERE INFORMATION

EASE har som mål at stimulere udviklingen af nye lagringsteknologier, fremme den grønne omstilling af vores energisystemer og etablere en platform for videndeling på området.

KONTAKT

Corneliu Barbu, adjunkt,