Aarhus Universitets segl

AU-ingeniør hædres for sit arbejde med at udvikle batterier til lagring af grøn strøm

Civilingeniør og ph.d. Kristina Wedege modtager i år Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris. Hun sætter pris på, at andre kan se værdien i hendes arbejde med at gøre lagringsteknologi til vedvarende energi mere grøn.

Kristina Wedege er uddannet civilingeniør i kemi og bioteknologi fra Aarhus Universitet. Uddannelsen er også i høj grad en af grundene til hendes fascination af flowbatterier til lagring af grøn strøm. Foto: Claus Sjödin

Hvis Danmark skal køre på vedvarende energi i 2050, som planen er, er vi nødt til at kunne lagre sol- og vindenergi. Et af tidens hotteste emner er derfor at finde egnede, teknologiske løsninger på denne udfordring, og det er netop hvad kemiingeniør Kristina Wedege har forsket i gennem sit ph.d.-projekt – et arbejde, som hun nu modtager den prestigefyldte Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris for:

”Jeg er naturligvis glad for anerkendelsen. Det indikerer, at der også er andre, der ser værdien i den forskning, jeg og min forskningsgruppe har lagt så meget energi i inden for de sidste par år,” siger hun.

Kristina Wedege modtager prisen – som ud over æren indeholder en personlig erkendelse på 50.000 kr. – for sin forskning i såkaldte flowbatterier, hvor hun bl.a. undersøgte effektiviteten af en række organiske stoffer, som er billige at producere. En kernedel af projektet var også at undersøge, hvorvidt batterierne kan oplades direkte i sollys – såkaldt fotoelektro-kemisk. 

”Flowbatterier er en meget interessant teknologi til at lagre sol- og vindenergi. Batterierne er tænkt som store og relativt billige løsninger til energilagring, fordi det principielt er en teknologi der er nem at skalere. Batteriet er baseret på væsker, som pumpes gennem en celle når det skal af- og oplades, og derfor kan man skalere lagerstørrelsen ved at bygge større eller mindre tanke med væske, og bygge flere eller færre celler sammen. Desuden kan batterierne være meget omkostningseffektive afhængig af, hvilke materialer man bruger,” siger hun.

Kristina Wedege er uddannet civilingeniør i kemi og bioteknologi fra Aarhus Universitet. Uddannelsen er også i høj grad en af grundene til hendes fascination af flowbatterier til lagring af grøn strøm.

”Det var et spændende felt at lave en ph.d. inden for, syntes jeg. Det kombinerer en lang række fagområder, som jeg som kemiingeniør er interesseret i – eksempelvis materialekemi, organisk kemi og elektrokemi. Flowbatterier er i virkeligheden en teknologi, der har været kendt længe. Det mest kendte blev patenteret allerede i 80’erne. Men det interessante fra mit perspektiv har været at bidrage til at udvikle teknologien i en mere bæredygtig retning ved bl.a. at erstatte metaller med organiske stoffer udvundet fra eksempelvis olier eller planter og at kombinere flowbatterierne med solcellematerialer,” siger hun.

Det er i år 17. gang, Forskningsfonden uddeler sine ph.d.-priser. Priserne bliver uddelt til fem særligt talentfulde forskere, som har bedrevet forskning på et imponerende højt niveau. Prisen på 50.000 kr. modtager de fem ph.d’er som anerkendelse for både deres forskning og for formidlingen af den.

Ud over Kristina modtager en læge, en fysiker, en statskundskaber og en antropolog denne gang hæderen.