Aarhus Universitets segl

AU får vicepræsidentskab i europæisk elitenetværk for energiteknologi

Med det nye vicepræsidentskab for The European Association for Storage of Energy (EASE) får Aarhus Universitet en betydelig rolle i det europæiske arbejde med grøn omstilling.

Danmark får vicepræsidentposten i The European Association for Storage of Energy (EASE). Corneliu Barbu, adjunkt ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet tiltræder 1.januar 2021.

Corneliu Barbu, adjunkt ved Aarhus Universitet, er i denne uge blevet valgt til vicepræsident for The European Association for Storage of Energy (EASE). Det betyder, at Danmark i de kommende år får stor indflydelse på fremtidens europæiske energisystem. 

“Jeg er meget glad for valgresultatet og meget beæret. I min vicepræsidentperiode vil jeg blandt andet fokusere på at skabe nogle gode rammer omkring udvikling af ny europæisk batteriteknologi, så vi kan lagre energi fra sol og vind. Det kræver samarbejde, og det kræver, at universiteter og virksomheder på tværs af lande puljer deres viden og står sammen om at finde de gode løsninger,” siger Corneliu Barbu, adjunkt, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

EASE arbejder for at fremme udviklingen af et effektivt, sikkert og klimaneutralt energisystem i Europa blandt andet ved at komme med anbefalinger til politisk regulering.  

Netværket består af medlemmer fra alle dele af værdikæden omkring energilagring - det vil sige både universiteter, teknologivirksomheder og energiselskaber.

Læs mere om The European Association for Storage of Energy 

En spændende tid i energihistorien

I disse år er Europa i fuld gang med at forandre driften af alle elektriske systemer. Det sker som følge af et voksende strømforbrug i befolkningen, mere grænseoverskridende handel og et politisk ønske om fuld integration af sol- og vindenergi.  

Derfor er det ifølge Corneliu Barbu helt afgørende med et velfungerende internationalt samarbejde både omkring udvikling af nye lagringsteknologier og nye politiske standarder.

“Set i et energihistorisk perspektiv er dette en spændende tid. Der sker rigtig meget udvikling på området, og vi har brug for at justere de standarder, der er nødvendige for at sikre funktionen af vores forsyningssystemer og lagringsteknologier,” siger han.

Danmark er kendt for at have et af verdens mest stabile elektriske energiforsyningssystemer, og erfaringerne med at integrere vedvarende energi kan nu komme resten af Europa til gavn. 

”Jeg håber, at vi med vores viden og ekspertise kan komme til at påvirke den fælleseuropæiske og internationale retning, så vi samlet set bliver bedre til at lagre strøm fra vedvarende energikilder,” siger Corneliu Barbu. 

Aarhus Universitet blev sidste år optaget i EASE på baggrund af en række markante forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for batteriteknologi. 

LÆS ARTIKLEN: Nye kobberbatterier skal lagre solens energi

Uddannelse er vigtig for grøn omstilling

Corneliu Barbu forsker i nye lagringsteknologier, der har en kort vej fra laboratorium til virkelighed, og så underviser han studerende på diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi. Og netop koblingen mellem forskning og uddannelse er afgørende, hvis Europa skal stå distancen i den grønne omstilling, mener han: 

”På universiteterne skal vi forske og udvikle ny lagringsteknologi, der relativt hurtigt kan integreres i vores eksisterende energisystemer. Men samtidig skal vi sørge for at uddanne de næste generationer af europæiske ingeniører, så de med deres viden kan matche samfundets udfordringer og innovationsbehovene i sektoren,” siger Corneliu Barbu. 

”Det er en meget vigtig opgave,” understreger han. 

Læs mere om diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi

Corneliu Barbu tiltræder som vicepræsident d. 1. januar 2021 i en valgperiode på to år.

MERE INFORMATION


EASE har som mål at stimulere udviklingen af nye lagringsteknologier, fremme den grønne omstilling af vores energisystemer og etablere en platform for videndeling på området. 

Læs mere om EASE

KONTAKT

Corneliu Barbu, adjunkt, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet