Aarhus Universitets segl

AU får ny formandspost i Dansk Standard

Ingeniørdocent Björn Andresen bliver ny formand for det udvalg, der skal sikre velfungerende forsyningssystemer for elektrisk energi i Danmark og internationalt.

Björn Andresen bliver ny formand for Udvalg for Forsyningsssystemer for elektrisk energi i Dansk Standard (Foto: Björn Andresen)
Nye ingeniører inden for elektrisk energiteknologi vil i de kommende år komme til at stå i spidsen for udbygningen af et fælleseuropæisk forsyningssystem. Mens de stadig er studerende, kan de øve sig på den store opgave i laboratoriet (Foto: AU, Lars Kruse)

I disse år er vi i fuld gang med at forandre driften af vores elektriske systemer som følge af et voksende strømforbrugforbrug, udbygning og integrationen af  vedvarende energikilder og en mere grænseoverskridende handel.

Det giver nye udfordringer, hvis vi vil fastholde de meget høje krav til forsyningssikkerhed.

”Vi går en spændende tid i møde. Der sker rigtig meget på området, og vores opgave er at bidrage til udarbejdelsen af de standarder, som er nødvendige for at sikre funktionen af vores forsyningssystemer for elektrisk energi,” siger Ingeniørdocent Björn Andresen, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Han er valgt til formand for Forsyningssystemer for elektrisk energi (s-508) og har netop overtaget posten.

Læs mere om Udvalg for Forsyningsssystemer for elektrisk energi

Mere energi fra sol og vind

Bjørn Andresen har stor ekspertise på området og international erfaring med standardisering. Som formand for udvalget skal han være med til at skabe et vigtigt grundlag for fremtidens energiforsyning baseret på mere energi fra sol og vind.

”Vi skal blandt andet arbejde med standarder for tilslutning af forskellige typer forsyningssystemer. Det er et klart mål for os at integrere mere vedvarende energi i vores el-net uden at gå på kompromis med en effektiv og stabil el-forsyning,” siger han.

Danmark har en af verdens mest stabile elektriske energiforsyningssystemer, og erfaringerne med at integrere vedvarende energi skal i de kommende år omsættes til nye systemkrav, der kan kommer resten af verden til gavn.

”Det er vigtigt, at Danmark kommer til at spille en meget aktiv rolle og påvirke den fælleseuropæiske og internationale standardisering. Vi skal udnytte potentialet i vedvarende energi bedre og sikre, at omkostningerne til tilslutning til vores elektriske system bliver fastholdt på et rentabelt niveau,” siger Bjørn Andresen.


Fokus på systemintegration i ingeniøruddannelserne

Ifølge Björn Andresen er udbygningen af et fælles forsyningssystem i Europa en nøgle til at indfri klimamålene, og det haster derfor med at uddanne nye ingeniører med stærke kompetencer inden for dette område.

”Som uddannelsesinstitution har vi et ansvar for at vores ingeniørdimittender kommer ud i energisektoren med et sæt af kompetencer, der matcher samfundets udfordringer inden for forsyningssikkerhed og bæredygtighed. Derfor har vi valgt at gøre systemintegration som et fokusområde og til en vigtig del af pensum på diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi,” siger han.

Læs mere om diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi

KONTAKT

Björn Andresen, ingeniørdocent, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet