Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet vil øge den digitale forståelse

De sidste 50 års fremskridt indenfor elektroniske teknologier har fundamentalt ændret vores samfund globalt, og haft radikal betydning for industri og erhverv. Den digitale ’revolution’ er i fuld gang, og vil kun eskalere de kommende år. Danmark står godt i forhold til at være med i front, og med etableringen af et strategisk forskningscenter vil Aarhus Universitet nu samle en række internationalt førende forskergrupper for at sikre det danske fodfæste sammen med samfund og erhverv på vej mod fremtiden. Forskningscenteret DIGIT indvies d. 27/9 i Aarhus.

Virkeligheden er ikke, hvad den har været. Aarhus Universitet stævner nu ud mod de digitale horisonter med et strategisk forskningscenter for at skabe nye erkendelser og viden om vigtige aspekter indenfor fremtidens digitale virkelighed.

Virkeligheden er ikke, hvad den har været. Udbredelsen af digitale services og ydelser er hastigt stigende og accelereres kun af, at computeres ydeevne og kapacitet er mangedoblet på få år, og at prisen for en enhed er tilsvarende faldet. Det moderne globale samfund er i langt højere grad baseret på, at vi kan interagere med vore omgivelser, og overlade store dele af vores opgaver til elektroniske og maskinelle teknologier: verden er blevet et digitalt forstørret sted at leve i. 

Digitalisering indgår som et centralt element i samtlige globale udfordringer. Digitaliseringstrenden, med dens muligheder og trusler, har i flere år været omdrejningspunkt for forskning og udvikling. Men jo mere vi forstår – jo større bliver behovet for solide vidensplatforme, der kan skabe forskningsresultater, der kan omsættes til reelle innovationer og løsninger, der kan skabe vækst og udvikling. 

Aarhus Universitet etablerer nu forskningscenteret for digitalisering, big data og dataanalyse, DIGIT, for at udføre excellent og tværfaglig forskning indenfor en række områder, der er af afgørende betydning for den verdensomspændende digitale transformation af samfundet. DIGIT er opbygget omkring højt anerkendte forskningsgrupper, og det er ambitionen, at centeret kan skabe et dansk, og internationalt, førende forskningscenter, der kan bygge videre på den digitale styrkeposition, Danmark har.

”Danmark og resten af verden står over for en ny industriel revolution; og udviklingen går stærkt. Mens det kan virke voldsomt, så er det centralt at holde sig for øje, at nye teknologier og øget digitalisering åbner for nye muligheder for virksomheder og samfund gennem f.eks. en mere bæredygtig udvikling og øget velstand.

Nye digitale løsninger er fokuspunktet for det strategiske forskningscenter DIGIT, der har den klare ambition at være verdensførende inden for forskning og viden omkring digitaliseringsteknologier. Danmark har i mange år været et digitalt foregangsland, og AU har styrkepositioner med forskergrupper i verdensklasse. I samarbejde med samfund og virksomheder vil DIGIT nu yderligere kunne understøtte erhvervslivets konkurrenceevne og at den digitale omstilling styrkes til gavn for Danmarks fortsatte vækst og velstand,” udtaler dekan Niels Chr. Nielsen, fra Science and Technology, der er initiativtager til etablering af en række interdisciplinære forskningscentrer på Aarhus Universitet inden for samfundsmæssigt vigtige områder.

Platforme giver styrke
Den digitale revolution er godt på vej allerede, og flere steder ses eksempler på disruption af services og forretningsmodeller som følge af nye teknologiske muligheder. De nye digitale muligheder betyder f.eks., at fremtidens forbrugere har helt andre forventninger til produkter og service, og forventer smarte produkter. Vores omgivelser er i højere grad en del af et digitalt økosystem, der kan integrere med andre produkter og produkter der gennem dataopsamling og analyser i “skyen”, tilbyder flere og bedre brugertilpassede services. 

En lang række digitale discipliner og teknologier er globalt set de drivende områder indenfor udviklingen, og en bred vifte af disse samles nu under et med DIGIT, der samler en lang række projekter og forskningsgrupper og nu arbejder videre på de udviklingsmuligheder, der er demonstreret gennem de sidste år. DIGIT skal på den måde udnytte synergieffekter mellem institutternes respektive forskningskompetencer og kombinere grundforskning og anvendt forskning med fokus på nøgleområder inden for digitaliseringsfeltet.

”DIGIT favner bredt. Det er der en god grund til, for digitaliseringen vil i stigende grad blive en del af vores liv – både i hjemmet, på arbejdsmarkedet og i det offentlige rum. Teknologier som automatisk kan genkende forskellige typer af objekter, automatisk kan optimere industrielle processer, førerløse biler og avancerede robotter vil introduceres og vinde større indpas i vores hverdag og samfund – og sikkert før de fleste af os, tror det muligt. Udviklingen går stærkt – og det sker nu. 

Det vil kræve en evne til at omstille sig til nye realiteter og et løbende fokus på, at vilkårene for at udnytte muligheder i disruption og udvikling er optimale, når vi træder ud i den digitale fremtid sammen. DIGIT vil bidrage til at opbygge bredere og dybere forskningsmæssig styrke på samfunds- og industrirelevante digitaliseringsområder, og, i tæt samspil med industrielle partnere og andre kommercielle aktører, arbejde med udvikling af digitaliseringsteknologier og nye, eller forbedrede, smarte produkter og services,” forklarer professor Peter Gorm Larsen fra Institut for Ingeniørvidenskab, der bliver leder for det nye forskningscenter.

DIGIT vil arbejde indenfor forskellige stadier af den såkaldte ’Technology Readiness Levels’ – teknologiske paratheds stadier på dansk. Det betyder, at man er i stand til at rumme grundforskningens dybe erkendelser over til den anvendte forskning, hvor ny teknologi udvikles og implementeres i samspil med industri og andre samarbejdspartnere. Der ud over skal den næste generation af forskere også medtænkes i arbejdet gennem en række undervisningsinitiativer. 

Trådene samles
At de digitale tråde er spredt er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Slet ikke når det betyder, at de mange tråde udgør det hele billede af f.eks. en virksomheds digitale behov og forretningsgrundlag. Med trådene kan man væve en solid gobelin, der kan holde i mange år; hvis, vel at mærke, man samler dem rigtigt. 
Siden stiftelsen i 1988 har den aarhusianske it-virksomhed Mjølner Informatics, der designer og udvikler softwareløsninger til primært industrivirksomheder, skabt mange højtspecialiserede arbejdspladser og kontinuerligt været en aktiv spiller i hele it-branchen samt i uddannelses- og forskningsdebatter. Mjølner Informatics blev i 2015 kåret som Årets IT vækst-komet af internetmagasinet Computerworld, og blev i 2016 udpeget til modtager af Årets IT-PRIS til it-forums Årskonference i Centralværkstedet i Aarhus. Hos Mjølner Informatics hilser man det nye forskningscenter velkommen:

”Den digitale transformation er i fuld gang, og vi har et godt udgangspunkt i Danmark for at gribe mulighederne og udnytte vores digitale styrkepositioner. Hos Mjølner Informatics oplever vi en stigende efterspørgsel på de ydelser, vi tilbyder – og dermed også et stigende behov for at have tætte forbindelser til den nyeste forskning og lovende talenter, der kan understøtte vores fortsatte vækst i virksomheden. 

I foråret afsluttede jeg, sammen med en række af landets dygtige it-ledere og beslutningstagere, arbejdet med at kortlægge tendenser og give anbefalinger til den danske regering i det Digitale Vækstpanel. De 33 anbefalinger fordeler sig inden for fire områder, der kan give det danske samfund de bedst mulige rammer for at træde ind i den nye digitale virkelighed: Digitale kompetencer til alle; et attraktivt digitalt vækstmiljø; proaktive rammer for digitalisering; og digital ansvarlighed og begejstring. Med forskningscenteret DIGIT er Aarhus Universitet godt på vej til at understøtte den transformation, vi står overfor, og jeg glæder mig til samarbejdet med det ny center,” udtaler adm. direktør Brian Gottorp Jeppesen, Mjølner Informatics.

DIGIT åbnes d. 27/9 ved et officielt arrangement klokken 14:30. Se yderligere information om åbningen her.

Læs mere om DIGIT på hjemmesiden for centeret her.

Kontakt:
Professor Peter Gorm Larsen,
Institut for Ingeniørvidenskab,
Aarhus Universitet,
Telefon: 41893260
Email: pgl@eng.au.dk

Dekan Niels Chr. Nielsen,
Science and Technology,
Email: dean.scitech@au.dk

Fakta:
DIGIT bygges på et tværdisciplinært samarbejde mellem tre institutter: Institut for Matematik, - Datalogi og -Ingeniørvidenskab. De tre institutter samarbejder om at løfte forskningen ind i den absolutte verdenselite inden for områder som:

- "Smarte” produkter/services

- Cyber-physical systems

- Machine Learning

- Big data analytics

- Internet of Things

- Cyber Security