Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet åbner verdens første center for øre-EEG

Forskere på Institut for Ingeniørvidenskab er verdensførende inden for hjernemålinger via et særligt apparat, der sidder i øret – som et høreapparat. Teknologien hedder øre-EEG, og nu har universitetet modtaget en ny bevilling, som skal sikre videreudvikling af denne danskdesignede metode.

"Vi er stolte af at kunne støtte dette verdensførende center, der kan bidrage til ny viden om, hvordan vi registrerer impulser i ørerne og anvender den viden til generel sundhedsfremme," lyder det bl.a. fra Lars Nørby Johansen, formand for William Demant Fonden. Foto: AU Foto.

Aarhus Universitet (AU) har netop modtaget 20 mio. kr. til et nyt forskningscenter med fokus på en helt særlig metode til at måle elektrisk aktivitet fra hjernen.

Metoden, som kaldes øre-EEG (øre-ElektroEncefaloGrafi), måler de ekstremt små spændingsændringer på hudens overflade inde i øret, som skyldes elektrisk aktivitet i hjernens neuroner. Den beskyttede og mere diskrete placering gør metoden attraktiv i forhold til traditionelle EEG-målinger, som gør brug af elektroder placeret oven på hovedet.

Millionbevillingen er doneret af familierne bag WS Audiology og UNEEG medical samt William Demant Fonden, der står bag Oticon.

Forskningsgruppen Bioelectrical Instrumentation and Signal Processing, som er ledet af professor Preben Kidmose ved Institut for Ingeniørvidenskab, AU, har været pioner på området i årevis og er i dag verdensførende.

”Vi har arbejdet på den her metode de sidste 10 år, og det nye center sikrer en betydelig udvidelse af vores forskningsaktiviteter inden for øre-EEG. Vores forskning handler både om at udvikle selve teknologien, der gør det muligt at måle, og at udforske hvad der er muligt at måle. Vi ser et kæmpestort potentiale i øre-EEG både forsknings- og anvendelsesmæssigt. Man kan eksempelvis bruge øre-EEG til at karakterisere høretab på en langt mere detaljeret måde, end hvad der er praktisk muligt i dag, men øre-EEG kan også bruges til andre ting – eks. til at udforske menneskets søvnmønstre og til at hjælpe med at give os en bedre forståelse af forskellige hjernesygdomme,” siger han.

24/7 hjernemålinger åbner nye døre

En af de helt store fordele ved øre-EEG er, at metoden muliggør måling af hjerneaktivitet uden for laboratoriet, på en diskret og minimalt indgribende måde, over lang tid (potentielt 24/7) og på store populationer af mennesker.

(Artiklen fortsætter under billedet)

"Øre-EEG giver en unik mulighed for at måle på vores hjerne i vores naturlige miljø," siger professor Preben Kidmose, Aarhus Universitet. Foto: AU Foto.

Derved åbner metoden for at bygge apparater, der kan måle hjerneaktivitet og tilpasse sig til brugeren på en radikalt anderledes måde, end hvad vi kender i dag, og professor Preben Kidmose håber på, at det bl.a. vil bringe os et skridt videre i forståelsen af den menneskelige hjerne:

“Øre-EEG giver en unik mulighed for at måle på vores hjerne i vores naturlige miljø. Og derfor kan vi begynde at dykke ned i ting, vi ellers ikke i dag kan måle på. Eksempelvis ved vi ikke særlig meget om, hvordan vores søvn varierer over tid, og hvordan den er påvirket af omgivelserne. Og fordi vi både kan måle søvn og mønstre i EEG’et, der korrelerer med kognitiv formåen, håber vi på at få en bedre forståelse for sammenhængen mellem søvnen og vores kognitive formåen. Det er nogle af de ting, jeg håber, teknologien kan give os bedre indblik i,” siger han.

Sundhedsfremmende forskning

Centeråbningen har stor betydning for både William Demant Fonden, UNEEG medical og WS Audiology, der ser det som noget helt naturligt at investere millioner i udviklingen af denne danske teknologi.

”Vi er stolte af at kunne støtte dette verdensførende center, der kan bidrage til ny viden om, hvordan vi registrerer impulser i ørerne og anvender den viden til generel sundhedsfremme. I William Demant Fonden er det en af vores hovedopgaver at støtte forskning og innovation, der kan være med til at fremme høresundhed,” siger Lars Nørby Johansen, formand for William Demant Fonden, og bakkes op af familierne bag WS Audiology:

”Vi har samarbejdet med professor Preben Kidmose på AU igennem mange år, og det har givet mange spændende resultater. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi har kunne være med til at etablere en mere permanent ramme om hans forskning. Øre-EEG har potentialet til at kunne hjælpe mennesker indenfor overraskende mange områder, og jeg er sikker på at dette center vil fremskynde realiseringen af disse muligheder, til gavn for alle,” siger Richard Tøpholm, CTO i UNEEG medical.

Støtter universitetets strategi

Samtidig har bevillingen stor betydning for Aarhus Universitets digitaliseringsstrategi, som bl.a. har fokus på forskning i næste generations teknologi og metoder til at monitorere og samarbejde med den menneskelige hjerne, lyder det fra sektionsleder for Electrical and Computer Engineering på Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, ingeniørdocent Jens Kargaard Madsen:

”Vi er meget glade for, at vi med denne bevilling nu kan åbne øre-EEG centeret og derved styrke vores position betydeligt med henblik på fortsat at være verdensførende inden for dette forskningsfelt,” siger han.


Baggrund

William Demant Fonden

Fonden har siden dens etablering i 1957 haft til formål at støtte velgørende projekter samt sikre erhvervsaktiviteterne i Demant-gruppen. Gruppen er verdensførende inden for høresundhed og tæller blandt andre Oticon og Interacoustics, der i adskillige år har samarbejdet med både Aarhus Universitet og Widex om forskning og udvikling på høresundhedsområdet.

UNEEG medical

UNEEG medical er grundlagt i 2005 og fremstiller udstyr til diskret langtidsmonitorering af EEG. Virksomheden har netop lanceret et implantat til langtidsmonitorering af EEG, der kan bidrage til diagnostik eller behandling af personer, der lider af f.eks. epilepsi eller søvnforstyrrelser.

WS Audiology

Virksomheden blev dannet i 2019 ved fusionen af Sivantos og Widex. WS Audiology er aktive på over 125 markeder og beskæftiger mere end 10.000 mennesker over hele verden. Virksomheden har en bred portefølje af førende hørerelaterede produkter og tjenester.


Kontakt

Preben Kidmose
Professor, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Tlf.: 41893321
Mail: pki@eng.au.dk

Trine Kromann-Mikkelsen
Vice President, Corporate Communication & Relations, William Demant Fonden
Tlf.: 39177300
Mail: trkr@demant.com

Richard Tøpholm
CTO, UNEEG medical A/S
Tlf.: 44355879
Mail: rt@uneeg.com

Andrew Arnold
Director, Corporate Communications, WS Audiology
Tlf.: 44355651
Mail: aarn@widex.com