Aarhus Universitets segl

265 mio. skal løse fremtidens udfordringer for dansk industri

Med mere end en kvart milliard som fundament og i tæt samarbejde med mere end 50 industrielle partnere, samler danske forskere og eksperter sig nu i udviklingsprojektet MADE FAST, der har til formål at gøre dansk produktion mere effektiv, fleksibel og bæredygtig.

Professor og institutleder ved Institut for Datalogi, Kaj Grønbæk (tv), og professor Peter Gorm Larsen ved Institut for Ingeniørvidenskab (th). Foto: AU Foto.

Med stærke kræfter fra landets universiteter, GTS-institutter, uddannelsesinstitutioner og over 50 industripartnere starter Manufacturing Academy of Denmark (MADE) nu projektet MADE FAST op.

Aarhus Universitet deltager sammen med en lang række andre danske universiteter i projektet, der med 265 mio. kr. som fundament har til formål at udvikle og indføre ny viden i produktion med øje for bæredygtighed og værdiskabelse.

”Med projektet forsøger vi at sikre forskning og uddannelse til industrien som helhed. Og her fra Aarhus Universitet bliver det primært med forskning, der kan føre til nye teknologiske landvindinger inden for digitale tvillinger, Virtual Reality til uddannelse af de ansatte og Augmented Reality med interaktiv hjælp i til vanskelige opgaver og situationer,” siger professor Kaj Grønbæk, institutleder ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet.

Det overordnede mål med projektet er at styrke danske produktionsvirksomheder med ny viden, og nøglen dertil er sammenhold og vidensdeling på tværs af brancher. Navnet på det nye samarbejde er MADE FAST, der står for Flexibility, Agility, Sustainablity og Talent.

Projektet, som løber i fire år, er designet til at hjælpe danske produktionsvirksomheder med at reagere hurtigt på nye kundekrav, markedsvilkår, implementere nye løsninger og sætte turbo på produktionen med fleksible og bæredygtige metoder samt digitale værktøjer til uddannelse og støtte af arbejdskraften.

Og det kræver forskning i de nyeste digitale teknologier:

”Mange store danske virksomheder gør allerede brug af digitale værktøjer, men de ønsker at udvikle nye teknologier til at optimere produktionen. Her kan vi træde til og hjælpe virksomhederne med forskning i eksempelvis digitale tvillinger og digitale værktøjer til at uddanne medarbejderne i nye teknologier,” siger professor Peter Gorm Larsen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

Hele fødekæden med industrinær forskning og uddannelse er således tænkt ind i forløbet, forklarer Peter Gorm Larsen, som ser projektet som en positiv ting for Danmark her midt i Corona-tiden:

”Der bliver i høj grad brug for effektiv og bæredygtig produktion, når denne krise er overstået, således at vi hurtigt og i fællesskab kan få genskabt dansk vækst. Og så tror jeg, at både projektet og krisen vil betyde, at mere produktion igen finder vej til Danmark. Man finder ud af, at man er sårbar, hvis man afhænger af en fødekæde, hvor nogle kædeled er hoppet af,” siger han.

Fra Aarhus Universitet deltager Institut for Datalogi og Institut for Ingeniørvidenskab.

Over 50 virksomhedspartnere medfinansierer projektet, og udover de industrielle partnere, universiteter, GTS-institutter og fire forskellige uddannelsesinstitutioner, så er projektet støttet af: Innovationsfonden, Industriens Fond, Fremstillingsindustrien, Industriens Arbejdsgivere i København og Dansk Industri.


Kontakt

Professor Kaj Grønbæk
Institut for Datalogi
kgronbak@cs.au.dk
Tel.: +4521495634

Professor Peter Gorm Larsen
Institut for Ingeniørvidenskab
pgl@eng.au.dk
Tel.: +4541893260