Aarhus University Seal

New app teaches children to count correctly

A new mathematics app is a hit in Denmark. It spots children’s weak points when they are doing mathematical exercises and explains where they are going wrong.

[Translate to English:] Et enkelt regnestykke kan give op til flere tusinde forskellige kombinationer af forkerte svar. Ingeniørstuderende står bag en ny app, der på under et sekund spotter, hvad barnet har gjort forkert. (Foto: Red Raccoon)
[Translate to English:] Der ligger mange timers brugertest til grund for den nye matematikapp. På billedet besøger Casper Kjeldsen og Jakob Halling en privatskole i Aarhus. (Foto: Red Raccoon)

“Just a moment, I can see you’ve made an error. It’s because you forgot to carry the number forward before adding up. Watch here and see how to do it.”

Read more (in Danish only) below. For contact details in English, go to the bottom of the page.

Sådan kan det eksempelvis lyde fra den digitale regnelærer, der toner frem på skærmen i en ny app med navnet Sensei Learning.

Til forskel fra lignende matematikapps og -spil på markedet kan Sensei Learning med meget stor præcision identificere det enkelte barns specifikke vanskeligheder og årsagen til, at facit bliver forkert.

Den blev lanceret på App Store i går og er allerede blevet downloaded mere end 6000 gange.

”Vores app er forsynet med computerintelligens, og det gør, at den meget bedre kan tage højde for det enkelte barns udfordringer med matematik og hjælpe det videre, når det laver fejl. Jeg tror, at det er netop dét, der rammer et behov i markedet,” siger Jakob Halling, som har afsluttet sin IT-ingeniøruddannelse ved Aarhus Universitet.

En digital matematiklærer
Ved hjælp af en forholdsvis avanceret teknologi genererer app’en løbende meningsfulde vejledninger til en korrekt opgaveløsning og tilbyder øvelser, der træner barnet i færdigheder lige dér, hvor skoen trykker.

”Det er i princippet en digital hjælpelærer, der tilbyder relevante opgaver til barnet, sidder med, når det arbejder og giver feedback i forhold til det enkelte regnestykke,” siger Jakob Halling.

App’en er udviklet til færdighedsregning for skolebørn i 2.-6. klasse, og idéen til den opstod for to år siden, da Jakob Halling sammen med sin studiekammerater fik mulighed for at overvære en række matematiktimer i folkeskolen.                      

”Vi kunne se, at der ofte var mange børn til én lærer, og at det stort set var umuligt at tilbyde individuel feedback på opgaver til alle elever. Det var især et problem for de børn, der ikke kunne komme videre uden hjælp. Vi begyndte derfor at undersøge de matematikapps, som allerede var på markedet og undrede os over, at de stort set bare var fyldt med en endeløs række af forholdsvis kedelige øvelser tilsat lidt krydderi i form af spilelementer. Og så satte vi os ellers for, at udvikle en mere intelligent app, der kan spotte barnets vanskeligheder og fejl.  Vores mål har hele tiden været at udnytte det digitale medies muligheder for at skabe konkret feedback og dermed læring,” siger Martin Fruergaard, nyuddannet ingeniør fra Aarhus Universitet.

Intelligent fejlfindingsværktøj med data fra 200 skoleelever
De nyuddannede ingeniører udviklede den første version af app’en som et studieprojekt på Aarhus Universitet og har siden etableret virksomheden Red Raccoon sammen med Casper Kjeldsen, der læser til lærer.

App’ens fejlfindingsværktøj er baseret på en algoritme, som de tre stiftere af Red Raccoon ønsker at holde hemmelig af hensyn til fremtidige forretningsmuligheder. Den omsætter data fra mere end 200 elever, som hver især har løst et opgavesæt svarende til niveauet på deres klassetrin.

”Nu har vi fodret app’en med et datagrundlag, der er så omfattende, at den kan identificere de fejl, børnene laver, når de får et forkert facit. I takt med, at flere kommer til at bruge vores app, kan vi samle endnu mere databaseret viden om typiske fejl og dermed gøre vores værktøj mere præcist,” siger Casper Kjeldsen.

Et enkelt regnestykke kan give op til flere tusinde forskellige kombinationer af forkerte svar. Det tager app’en under et sekund at finde ud af, hvad det er, barnet har gjort forkert.

Sensei Learning is available for iPads and costs DKK 16. If all goes well, it will be introduced in the coming years in new language versions on a number of European markets.

For more information, please contact

Jakob Halling
Co-founder of Red Raccoon
hallingjakob@gmail.com
+45 2858 0566