Aarhus University Seal

AU er vært for 15. internationale CDIO-konference

Den 25. juni slår Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet dørene op for årets internationale CDIO-konference. Her skal forskere og praktikere fra hele verden over tre dage diskutere, hvad der skal til for at uddanne dygtige ingeniører til fremtidens arbejdsmarked.

Fra d. 25.-27. juni er Aarhus Universitet vært for den 15. internationale CDIO-konference. 320 forskere og praktikere skal under temaet "Change" drøfte rammerne for fremtidens ingeniøruddannelser. (Foto: AU Lise Balsby)

320 konferencedeltagere gæster i denne uge Aarhus Universitet til en stor videnskabelig konference om ingeniøruddannelser. Forandring er hovedtemaet og forskere og praktikere skal drøfte universiteternes rolle i forhold til at uddanne ingeniører, der kan skabe værdi hos virksomheder og i resten af samfundet.

”Vi samler forskere og curriculumudviklere fra nogle af verdens bedste tekniske universiteter, for at vi kan lære af hinanden og hele tiden udvikle vores ingeniøruddannelser, så de opnår en høj grad af samfundsrelevans,” siger Jens Bennedsen, Centerleder for ST Learning Lab ved Aarhus Universitet.

CDIO står for Conceive – Design – Implement – Operate og er en læringsmetodemodel, der sikrer, at ingeniørstuderende lærer at omsætte deres teoretiske viden til gennemtænkte og værdiskabende løsninger.

Læs mere om CDIO-netværket

Læs mere om CDIO-konferencen 2019

Verdensmål på programmet

En række af de faglige konferencebidrag og workshops har bæredygtighed på programmet. For hvordan ser fremtidens ingeniørarbejdsmarked ud, når den grønne dagsorden for alvor flytter ind hos virksomhederne? Og hvilken rolle skal de unge mennesker, der i dag er ingeniørstuderende, spille i den bæredygtige transformation af det globale samfund?  

”Vi har som universiteter en stor opgave i at lære vores studerende at integrere et fokus på bæredygtighed i alle faser af ingeniørarbejdet. De ingeniører, vi uddanner i dag, skal i løbet af deres arbejdsliv skabe den viden og de teknologier, der er nødvendige, for at vi som verdenssamfund kan indfri FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling. Det er noget, der optager os meget, og som vi ønsker at sætte fokus på i en international sammenhæng,” siger Conni Simonsen, direktør, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. 

I forbindelse med den 15. CDIO-konference skal 40 ingeniørstuderende fra hele verden arbejde i tværfaglige grupper og komme med deres bud på, hvordan man kan løse aktuelle udfordringer omkring drikkevand hos Grundfos, Aarhus Vand og Ingeniører uden Grænser.

Læs mere om CDIO Academy

Verden kan lære af Aarhus

Når verdens ingeniøruddannelsesinstitutioner samles til konference i Aarhus, er det også for at lade sig inspirere af en studiemodel, hvor man først uddanner sig til diplomingeniør og derefter kan bygge videre med en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Det fremhæver Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og en af CDIO-konferencens hovedtalere.

”Det er en stærk model, hvor de studerende opnår en dyb teoretisk specialisering, samtidig med at de får alt det gode med sig fra CDIO-principperne og et halvt års praktik. Det gør dem i stand til at omsætte viden til kloge løsninger, tænke helhedsorienteret omkring teknologi og inddrage både økonomiske, sociale, miljømæssige samt etiske aspekter i deres ingeniørarbejde. Modellen rummer mange af de kvaliteter, der er afgørende for, at de kommende generationer af ingeniører kan gå ud på arbejdsmarkedet og tage fat på nogle af de store problemer, vi som globalt samfund står overfor,” siger han.

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet blev optaget i det prestigefulde CDIO-netværket i 2010. Uddannelsesinstitutionerne i netværket skal leve op til en række internationale standarder.

KONTAKT

Jens Bennedsen, Centerleder ved ST Learning Lab, Aarhus Universitet 

Conni Simonsen, direktør, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet