Studieprojekter på civilingeniøruddannelsen

Du bliver gennem hele studiet undervist og vejledt af førende forskere på højeste internationale niveau. Derfor kommer du også – som en naturlig del af uddannelsen – til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets topforskere inden for ingeniørområdet.

Her kan du se eksempler på specialeprojekter, hvor civilingeniørstuderende har arbejdet sammen med forskere på Institut for Ingeniørvidenskab:

Herunder kan du se flere eksempler på studieprojekter og specialeprojekter fra AU Engineering: