FAQ

Hvad laver en ingeniør?

Som ingeniør er der brug for din ekspertise i stort set alle brancher og over hele verden. I det private erhvervsliv kan du fx blive ansat i en udviklingsafdeling, hvor virksomhedens nye produkter bliver udtænkt, konstrueret og testet. Du kan også varetage ledelsesfunktioner eller arbejde som rådgivende ingeniør og sælge ekspertviden til virksomheder eller det offentlige. I den offentlige sektor kan du bruge dine kompetencer til udvikling og vedligeholdelse inden for fx infrastruktur, vandforsyning, miljø og sundhed, som er helt afgørende serviceydelser for et moderne samfund. Mange ingeniører bliver også selvstændigt erhvervsdrivende.

  • Her kan du se flere små film om livet som ingeniørstuderende og færdiguddannet ingeniør

Kan man få job som ingeniør?

Både for diplom og civilingeniører er der generelt gode beskæftigelsesudsigter. De seneste prognoser spår endda, at der vil opstå decideret ingeniørmangel i de kommende år, bl.a. fordi mange ældre ingeniører forventes at gå på pension.

Hvad tjener en ingeniør?

Den gennemsnitlige startløn for en nyuddannet ingeniør er 36.593,- kr.

Startlønnen for en civilingeniør er cirka 1.000,- kr. højere end for en diplomingeniør. 

Ingeniører med 10 års erfaring tjener omkring 53.600,- kr. om måneden

(Kilde: IDA Lønstatistik)

Hvad er forskellen på diplom- og civilingeniør?

Diplomingeniøruddannelsen tager 3 1/2 år, og herefter har du mulighed for at bygge en to-årig kandidatuddannelse ovenpå og blive civilingeniør. På diplomingeniøruddannelsen er koblingen mellem teori og praksis vægtet højt, og af samme grund indgår et lønnet praktikophold i uddannelsen. Overbygningen som civilingeniør er et mere teoretisk og forskningsbaseret uddannelsesforløb, som afsluttes med et speciale. Bemærk, at der kan være specielle adgangskrav for diplomingeniører, der ønsker at starte på en civilingeniøroverbygning. 

Bacheloruddannelsen inden for ingeniørområdet er en teknisk ingeniørvidenskabelig bacheloruddannelse på 3 år. Det er første del af en civilingeniøruddannelse. Anden del er en toårig kandidatuddannelse inden for ingeniørvidenskab, og du afslutter dermed som civilingeniør på i alt 5 år.

Hvilke krav skal opfyldes for at søge ind på et ingeniørstudie?

Alle diplomingeniøruddannelserne kræver en gymnasial eksamen med matematik på A-niveau og fysik på B-niveau. Mange af uddannelserne kræver desuden kemi. Se adgangskravene for de enkelte uddannelser her. Hvis du er håndværker, kan du tage et adgangskursus på Aarhus Universitet og derefter starte på studiet. Adgangskurset forudsætter dog, at du har folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk og folkeskolens udvidede afgangsprøve i matematik og fysik/kemi. Læs mere om adgangskursus.

Hvordan er en typisk dag på ingeniørstudiet

På ingeniørstudiet foregår undervisningen meget anderledes end på eksempelvis gymnasiet. Blandt andet er det i høj grad op til dig selv at få læst de bøger og artikler, der skal til for at bestå eksamen. Typisk vil du have undervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde med andre studerende nogle timer om dagen, mens resten går med at læse. Du skal regne med, at studiet tager lige så meget tid som et fuldtidsarbejde.

Hvor mange timer skal man bruge på studiet?

Du har typisk omkring 20 undervisningstimer om ugen og skal forvente at bruge et tilsvarende antal timer på laboratorieøvelser, projektarbejde og selvstændige studier. Studiet er med andre ord et fuldtidsarbejde. Op til eksamener og projektafleveringer skal du regne med at skulle bruge endnu mere tid på studierne.

Arbejder man sammen med andre?

Ingeniøruddannelsen en blanding af teori og praksis, og den praktiske del af studiet foregår i høj grad i projektgrupper. Her arbejder du tæt sammen med 3-4 medstuderende om alt fra små laboratorieøvelser til større semesterprojekter, hvor I fx udvikler og tester nye teknologier med afsæt i uddannelsens teori.

Hvad sker der på skolen ved siden af det faglige?

Sideløbende med undervisning og projektarbejde er der masser af sociale aktiviteter på Aarhus Universitet. Der er alt lige fra foredrag og ekskursioner, som studerende arrangerer, til store fester og fredagsbar, hvor studerende mødes hver fredag.

Hvordan søger man ind på et ingeniørstudie?

Der er studiestart hvert år i august og februar – i februar dog ikke på alle studier. Du søger via www.optagelse.dk Ansøgningsfristerne er den 5. juli i kvote 1 og 15. marts i kvote 2. Restpladser til februarstart udbydes i en ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. november. Restpladser søges via et ansøgningsskema, som du finder på hjemmesiden i tiden op til ansøgningsfristen.

Ønsker du at søge ind på en civilingeniøruddannelse, skal du først læse 3½ år på en diplomingeniøruddannelse eller en bachelor. Derefter kan du søge ind på de to års overbygning til civilingeniør.

Hvordan får man SU?

Du søger om SU på SU-styrelsens website (www.su.dk). På websitet kan man også læse alt om takster, muligheden for studielån, hvor meget man må tjene ved siden af osv. Vær opmærksom på, at der er forskellige skemaer til diplomingeniørstuderende (videregående uddannelse) og adgangskursister (ungdomsuddannelse).

Kan man læse i udlandet?

Ingeniøruddannelserne har mange internationale muligheder. Du kan både studere og tage praktik i udlandet, hvilket giver en masse spændende oplevelser, nye venner og klart forbedrede jobmuligheder. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet samarbejder med ingeniørskoler, universiteter og internationale virksomheder overalt i verden. Læs mere om udlandsophold på studieportalen for ingeniøruddannelser

Hvordan får man et kollegieværelse?

Du kan henvende dig hos Kollegiekontoret, som koordinerer ansøgning til størstedelen af de Aarhusianske kollegier (gå til Ungdomsboligaarhus.dk). 

Kan man komme forbi og se Ingeniørskolen?

Vi holder orienteringsmøder både om foråret og efteråret. Du er også meget velkommen til at lave en aftale med vores studievejleder, hvis du vil ind på skolen og høre mere om en eller flere af vores uddannelser. Hvert år i marts afholdes U-days, hvor der er åbent på alle videregående uddannelser i Aarhus - læs mere på www.u-days.dk

Hvad hvis min matematik er lidt ”rusten” eller jeg mangler et fag?

Nye studerende bliver tilbudt en uges ”brush-up kursus” i matematik inden studiestart.

Hvis du mangler at bestå et fag på rette niveau, kan du tilmelde dig et suppleringsfag eller læse et turbo-kursus i sommerferien - læs mere på au.dk/adgangskursus