Find studievejleder på ingeniørområdet

Generel studievejledning

Du kan få vejledning om det generelle i ingeniøruddannelserne – fx studiernes opbygning, studiemiljø, eksamensformer, videreuddannelsesmuligheder, beskæftigelse bagefter osv. Du kan også få vejledning, hvis du har personlige udfordringer, som kan påvirke dit studie – fx muligheder for hjælp i forhold til ordblindhed, fysiske eller psykiske diagnoser eller lignende. 

Faglig studievejledning diplomingeniør og civilingeniør (bachelor og kandidat)

Ønsker du vejledning specifikt rettet mod en af ingeniøruddannelserne fx om studiets opbygning, hvilke kurser/fag man skal følge, eksamen, merit eller lignende, kan du kontakte en faglig vejleder.

Se oversigt over vejledere nedenfor:

Generel studievejledning på diplomingeniøruddannelserne i Aarhus

Navitas, Aarhus

Birgitte Castenskjold Viborg

Leder af studievejledningenIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Studievejledning

Diplomingeniøruddannelser:

 • Bygning(Navitas)
 • Bygningsdesign(Navitas)

Navitas/Hangøvej, Aarhus

Stine Marie Skou Nielsen

StudievejlederIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Studievejledning

Diplomingeniøruddannelser:

 • Maskinteknik(Navitas)
 • Bioteknologi(Hangøvej)
 • Kemi (Hangøvej)
 • Kemi og Fødevareteknologi (Hangøvej)
 • Adgangskursus (Navitas)
 • Supplering(Navitas)

Finlandsgade, Aarhus

Anne-Mette Mikkelsen

StudievejlederIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Studievejledning

Diplomingeniøruddannelser:

 • Elektronik(Finlandsgade)
 • IKT(Finlandsgade)
 • Elektrisk energiteknologi(Finlandsgade)
 • Sundhedsteknologi(Finlandsgade)

Studievejledning på civilingeniøruddannelserne i Aarhus

Faglig vejledning

For faglig vejledning på civilingeniøruddannelserne kan du kontakte en studenterstudievejleder, der selv læser på uddannelsen.
Find kontaktoplysninger ved at klikke på uddannelsens navn.