Kontakt en studievejleder før du søger ind

Generel studievejledning

Du kan få vejledning om det generelle i ingeniøruddannelserne – fx studiernes opbygning, studiemiljø, eksamensformer, videreuddannelsesmuligheder, beskæftigelse bagefter osv. Du kan også få vejledning, hvis du har personlige udfordringer, som kan påvirke dit studie – fx muligheder for hjælp i forhold til ordblindhed, fysiske eller psykiske diagnoser eller lignende. 

Faglig studievejledning bachelor, diplom- og civilingeniør

Ønsker du vejledning specifikt rettet mod en af ingeniøruddannelserne fx om studiets opbygning, hvilke kurser/fag man skal følge, eksamen, merit eller lignende, kan du kontakte en faglig vejleder.

Se oversigt over vejledere nedenfor:

Generel studievejledning på Navitas

Birgitte Castenskjold Viborg

Leder af studievejledningenIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Studievejledning

Faglig vejledning Maskinteknik

Jesper Sejersen

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Energi- og systemdesign

Faglig vejledning Mekanik

Lars Erik Bräuner

LektorInstitut for Ingeniørvidenskab - Mechanics of Materials

Faglig vejledning Bygning og Bygningsteknik

Poul Kring Jakobsen

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Konstruktion og geoteknik

Faglig vejledning Byggeri

Lars German Hagsten

IngeniørdocentIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Konstruktion og geoteknik

Faglig vejledning Teknisk geologi

Ole Rønø Clausen

LektorInstitut for Geoscience
M
H bygn. 1671, 319
P +4587156385
P +4540342587

Faglig vejledning Adgangskursus og supplering

Karen Højholt

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Adgangskursus

Træffes: Tirsdag kl. 9.30-12.30 eller efter aftale.

Generel studievejledning på Katrinebjerg

Anne-Mette Mikkelsen

StudievejlederIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Studievejledning

Faglig vejledning Kemi, Bioteknologi og Kemi & fødevareteknologi (diplomingeniør)

Jeanette Marianne D Bennedsen

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Bioprocesteknologi

Tine Yding Wolff

AdjunktIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Bioprocesteknologi

Faglige vejledere træffes efter aftale - email: studievejledning.bioteknologiogkemi@ase.au.dk

Faglig vejledning Bioteknologi og Kemiteknologi (bachelor), Kemi og bioteknologi (civilingeniør)

Maibritt Hjorth

LektorInstitut for Ingeniørvidenskab - Manure Technology and Biogas

Faglig vejledning Sundhedsteknologi

Lene Häuser Petersen

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Software Engineering

Faglig vejledning Biomedicinsk teknik/teknologi

Peter Johansen

LektorInstitut for Ingeniørvidenskab - Biomedical Engineering

Faglig vejledning Elektronik (Aarhus), IKT og Elektrisk energiteknologi

Henrik Olsen

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Indlejrede systemer

Faglig vejledning Elektronik (Herning)

Henning Slavensky

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Elektronik, Herning
M
H bygn. 3120
P +4587166954
P +4552177680

Faglig vejledning Computerteknologi og Elektroteknologi

Henrik Karstoft

IngeniørdocentInstitut for Ingeniørvidenskab - Signal Processing