Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Enkeltfagskurser i dagstimerne

AU Engineering udbyder enkeltfag på diplomingeniøruddannelserne på tompladsordningen. Enkeltfagskurserne kan indgå som led i virksomheders efteruddannelse af medarbejdere eller som led i en personlig uddannelsesplan.

Undervisningen tilbydes i dagtimerne som en del af den skemalagte undervisning.

Tilmeldingsfrister og ansøgning

Tilmeldingsfrister for efterårskurser er 15. maj og for forårskurser er fristen 15. november.

OBS. Det er stadig muligt at søge om eventuelle resterende pladser efter tilmeldingsfristen.

Der skal søges på Fakultetet Nat-Tech:

Adgangskrav

Adgangskravene til enkeltfag er formelt de samme som til optagelse på heltidsstudiet.

Ved optagelsen til de enkelte kurser tages der hensyn til de reelle kvalifikationer. Man kan for eksempel have lært noget eller fået erfaringer gennem sit arbejdsliv, der kvalificerer, selv om man ikke formelt opfylder adgangskravene.

Før en ansøger kan optages på et kursus, vil studielederen i hvert enkelt tilfælde vurdere, om ansøgeren har de rette kvalifikationer til at gennemføre kurset. Derfor skal alle ansøgere uploade kopi af dokumentation for beståede eksaminer og et CV som beskriver relevant erhvervserfaring. Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise en ansøger, som ikke vurderes kvalificeret.

Eksamen

Kurser på tompladsordningen har samme værdi som uddannelse, der tages på normal vis. Man har mulighed for at gå til eksamen på linje med andre studerende, og man får et bevis for bestået enkeltfag.

Pris

Brugerbetalingen for enkeltfag på diplomingeniørniveau på tompladsordningen er 500 kr. pr. ECTS.

Undervisningen begynder i januar/februar og august. Nogle kurser gennemføres om foråret, mens andre gennemføres om efteråret.

Spørgsmål

Du kan søge information om de enkelte kurser i kursuskataloget. Har du spørgsmål vedrørende det faglige indhold i kurserne, er du også velkommen til at kontakte studievejledningen.