Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vejledning til undervisere

På hjemmesiden kan du finde inspiration til arbejdet med miljøvurderinger og bæredygtighed i undervisningen og de forskellige projektforløb, der gennemføres i faget Teknologi B. Materialet er udviklet i et samarbejde mellem forskere og lektorer på Science & Technology på Aarhus Universitet og undervisere på htx-uddannelsen på Aarhus Tech.

Det overordnede emne er bæredygtig udvikling – eller livscyklusvurdering (LCA). Materialet på har først og fremmest til formål at understøtte og især supplere kravene i bekendtgørelse og vejledning i arbejdet med miljøvurderinger og bæredygtighed og vise, hvordan forskere – og virksomheder som fx Lego og Grundfos – arbejder med bæredygtighed. Materialet kan forhåbentlig også være med til at understøtte elevernes forståelse af, hvordan arbejdet med miljøvurderinger og bæredygtighed indgår i et større samfundsmæssigt perspektiv – både i forhold til forskning, virksomheder og samfundsmæssige og globale problemstillinger.

Du kan i materialet både finde spændende artikler, illustrative videoer, links til andre gode hjemmesider, en del gratis software og meget, meget mere som forhåbentlig kan inspirere i arbejdet med teknologiprojekterne på htx.

Materialet kan, som nævnt ovenfor, især være med til at supplere og give noget ”ekstra” i forhold til kravene i bekendtgørelse og vejledning omkring inddragelse af miljøvurderinger og bæredygtighed – herunder især at give eleverne:

 • inspiration til udvikling og fremstilling af deres produkter med inddragelse af miljøvurderinger og stillingtagen til de dilemmaer, der kan opstå i processen.
 • indblik i og viden om, hvordan forskere og virksomheder er med til at løse samfundsmæssige problemer.
 • en forståelse for, hvorfor og hvordan man tænker bæredygtighed ind i en produktudvikling med en tæt virkelighedsrelation.
 • får gode og relevante miljømæssige perspektiveringsmuligheder ind i deres teknologiprojekter og til den mundtlige eksamen.
 • får en fornemmelse af, hvad der arbejdes, med og hvordan det er at gå på universitetet.

Da meget af materialet på hjemmesiden er ”selvinstruerende”, kan det også bruges som et ”opslagsværk” om produktudvikling, miljøvurderingsbegreber, LCA og MEKA mv.

Hensigten er ikke, at man skal arbejde al materialet igennem, men at man som underviser kan vælge de elementer ud, som man finder relevant i forhold til den undervisning, man i øvrigt gennemfører i faget. Da meget af materialet er selvinstruerende med introducerende tekster og videoer og opgaver med vejledende løsninger mv., kan man også lave en eller flere temadage – fx i forbindelse med studieområdet – hvor eleverne arbejder på egen hånd i større eller mindre grupper med undervisere som vejledere, facilitatorer med elevfremlæggelser af opgaveløsninger og oplæg til debat og diskussion i fælles forum.

Undervisningsmaterialet er bygget op på følgende måde:

 • Undervisningsmateriale om:
  • bæredygtigt byggeri
  • katalyse – CO2 fremtidens energikilde
  • bæredygtigt landbrug
  • bæredygtig produktion
 • Eksempler på hvordan virksomheder arbejder med bæredygtighed:
  • Lego
  • Grundfos
 • Supplerende materiale om bæredygtighed

Hvis du har gode ideer, undervisningsmateriale der kunne inddrages mv. til projektet, er du meget velkommen til at kontakte Katrine Bilberg, kbs@au.dk