Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vejledning til elever

Hvad betyder bæredygtighed for dig!

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare (Brundtland-rapporten om miljø og udvikling, 1987).

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Bæredygtighed er måske betingelsen for, at homo sapiens kan overleve på kloden på sigt, og netop derfor har forskere, virksomheder og politiske partier særligt fokus på bæredygtighed.

Bæredygtighed i faget Teknologi B

Hjemmesidens tema er bæredygtig udvikling – herunder livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment (LCA)). Bæredygtig udvikling – miljøvurderinger – er et af de emner, du skal arbejde med i faget Teknologi B.

Materialet kan især være med til at supplere og give noget ”ekstra” i forhold til undervisningen og de projektforløb, du skal gennemføre i faget, og give dig bedre muligheder for at sætte arbejdet med miljøvurderinger og bæredygtighed ind i et større perspektiv. Du kan blandt andet:

 • få større viden om og finde inspiration til arbejdet med miljøvurderinger og bæredygtighed – brug af råstoffer og materialer, energiforbrug, genanvendelse mv.
 • se eksempler på, hvordan forskere og virksomheder arbejder med bæredygtighed, som kan inspirere dig i dit eget arbejde
 • opnå viden og indsigt i miljøvurderinger, som du kan bruge i dit teknologiprojekt og i din fremlæggelse til eksamen
 • få en fornemmelse af, hvad der arbejdes, med og hvordan det er at gå på universitetet

Da meget af materialet er ”selvinstruerende”, kan du også bruge hjemmesiden som ”opslagsværk” om produktudvikling, miljøvurderingsbegreber, LCA og MEKA mv.

Undervisningsmaterialet er bygget op på følgende måde:

 • Undervisningsmateriale om:
  • Bæredygtigt byggeri
  • Katalyse – CO2 fremtidens energikilde
  • Bæredygtigt landbrug
  • Bæredygtig produktion
 • Eksempler på hvordan virksomheder arbejder med bæredygtighed:
  • Lego
  • Grundfos
 • Supplerende materiale om bæredygtighed
En kort introduktion til emnet Flemming Besenbacher om Cirkulær Økonomi