Aarhus Universitets segl

Tracker

Til analyse af bevægelige objekter er der udviklet et program, der hedder Tracker. Softwaren er Open Source og kan hentes her. I denne beskrivelse tages udgangspunkt i version 4.62, frigivet 23. januar 2012. I eksemplet her vil vi analysere en videooptagelse af et penduls svingninger.

 

Forudsætninger

Inden Tracker startes skal der være lavet en videooptagelse af objektet, der ønskes analyseret. Objektet skal optages med min. 30 billeder i sekundet (30 fps), med så god belysning som muligt og med høj kontrast mellem emnet og baggrunden. Pendulet i eksemplet er ophængt foran et whiteboard, hvorpå der er indtegnet nogle mærker med en kendt afstand. Disse bruges til kalibrering i Tracker-programmet.

 

Bær-lab råder over halogenlamper og videoudstyr til formålet.

 

Instruktioner

Det første du bør gøre, når programmet startes op er at undersøge om der er hukommelse nok til rådighed. Efter installation er der ikke tildelt så meget hukommelse og du kan risikere at programmet stopper midt i en trackingsekvens, hvis ikke du tildeler noget mere. Klik på knappen ved den grønne pil herunder og vælg f.eks 1000MB:

 

Når dette er gjort importeres filmen:

 

Vælg 'Files of Type: All Files' for at kunne se filmene:

 

Filmen tager ofte ret lang tid om at blive loadet ind i hukommelsen, så vær lidt tålmodig i dette trin. Hvis der kommer en fejlmelding om at programmet ikke kan finde JPG-filer i filmen, så ignorer denne og fortsæt. Resten af programmet fungerer normalt helt fint på trods af dette.

Du får nu et skærmbillede som dette frem:

1. Vælg Klipindstillinger

2. Træk slideren til den frame, du vil starte logningen fra.

3. Indsæt din startframe i feltet Startbillede* (her #180)

4. Bemærk: den lille sorte pil indikerer hvor datalogningen begynder

 

Gør nu det samme for din slutframe:

1: Træk slideren til din slutframe

2: Indsæt din slutframe i feltet Slutbillede* (her #2034)

3: Bemærk: den lille sorte pil indikerer hvor datalogningen slutter

4: Tryk OK for at lukke vinduet

 

Kalibrering

Du skal nu kalibrere din video. Tryk Målebånd>Nyt>Kalibreringspind:

 

En kalibreringspind kommer frem. Med den skal du fortælle programmet hvor stor din opstilling er i virkeligheden:

 

Træk i enderne af målebåndet, så det passer præcis over mærkerne. Du kan zoome ind i zoom-menuen for oven (1) eller på musens scroll-hjul. Indstil målebåndets længde (2), her 50cm, og bemærk hvis vinklen ikke er 0°(3). I dette tilfælde er vinklen -0,9° - sandsynligvis fordi kameraet har stået lidt skævt. Denne værdi skal bruges i næste trin, som er indstilling af koordinatsystemet. Tryk på knappen Vis eller skjul koordinatakserne:

 

Træk koordinatakserne til midten af målepinden og juster evt. vinklen, her er den jo -0,9°:

 

Opsamling af data

Programmet skal nu have at vide hvad det skal opsamle data fra. Et nyt objekt defineres ved at man trykker på Ny>Punktmasse:

 

Slideren flyttes automatisk til sit tidligere definerede startpunkt. Koordinatsystemet for de opsamlede resultater kommer frem til højre med massens flytning som en funktion af tiden:

 

Tryk nu CRTL + SHIFT mens du klikker på centrum af dit objekt. Autrotracker-vinduet kommer nu frem:

 

Træk i de røde håndtag rundt om dit objekt for at markere hvad du ønsker at programmet skal tracke. Det behøver ikke være hele pendulet; bare en genkendelig form som prikken på eksemplet herover. Her kan du også med fordel zoome ind for at definere objektet mere præcist.

Tryk på  for at sætte søgningen i gang. Programmet vil nu gå i gang med at lede efter prikken. Da der ofte vil opstå en del blur og forvrængning ved hurtige bevægelser er det her forberedelserne lønner sig. En stor kontrast og kraftig belysning gør det nemmere for programmet at genkende formen:

 

Efterhånden som punkterne findes, vil programmet indsætte koordinaterne i grafen og skemaet til højre. De seneste 15 fundne punkter vil ligeledes blive vist i filmvinduet.

Hvis programmet ikke kan genkende objektet på et billede, vil du få besked om det i Autotracker-vinduet. Du vil nu få mulighed for enten at tracke manuelt eller for at fortælle programmet hvordan objektet ser ud igen.

 

Denne gennemgang er udelukkende ment som en basal instruktion. Tracker-programmet har masser af andre features, som du efter behov enten selv kan undersøge eller finde i programmets hjælpefiler.

 

 

Eskterne links:

Trackers hjemmeside

Video: Getting started with Tracker