Aarhus Universitets segl

M-stud adgang

Vi skaber rammerne, I skaber det gode miljø.

Velkommen til. Medarbejderne i laboratorierne er her for at hjælpe dig godt igennem dit projekt og i samarbejde skal vi gøre det til en god oplevelse for alle. Der er mange, der bruger lokalerne, og derfor er der nogle retningslinjer, vi alle har ansvaret for bliver overholdt. For at få adgang skal du læse disse igennem og udfylde nedenstående skema. Så sørger vi for at du kan komme i gang med dit projekt.
OBS: Hver studerende der ønsker adgang, skal gøre dette. Man kan altså ikke gøre det i grupper.


ADFÆRD OG SIKKERHED

Grundlæggende ordens- og adfærdsregler:

  • Hver dag skal der ryddes op og tillige gøres rent hvis det er nødvendigt.
  • Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer i Projekthal, laboratorier og værksteder.
  • Støvende arbejde som f. ex. boring og skæring i beton etc. må kun udføres udendørs.
  • Ved håndtering af kemikalier skal de gældende sikkerhedsforskrifter overholdes.
  • Benyttet værktøj skal lægges på plads efter brug.
  • Det er ikke tilladt at spille musik i Projekthallen.

Uddybning/forklaring af reglerne kan du finde nederst på siden her.


VÆRNEMIDLER

Sikkerhedssko

Skal altid benyttes, når der arbejdes med tunge emner. Laboratoriet udlåner ikke sikkerhedssko.

Høreværn, sikkerhedsbriller og sikkerhedshjelm

Skal benyttes når forholdene byder det. Det vil sige hvis støjen overstiger 80 dB, ved risiko for øjenskade ved afsprængninger/arbejde med kemi o.l. og hvis du er i fare for at slå hovedet. Laboratoriet udlåner dette udstyr.

Afskærmning og afspærring af projekter

Ved projekter, hvor der er fare for pludselige brud eller hvor den elastiske energi er stor, skal der sættes afskærmning op. Det kan være en god idé at man afspærrer sit projekt med afspærringsbånd, så uvedkommende ikke piller ved eller kommer til skade ved dit projekt. Laboratoriet udlåner dette udstyr.


TRAVERSKRAN, GAFFELTRUCK OG ELSTABLER

Må som udgangspunkt kun betjenes af personalet. Tilladelse til at benytte traverskran og elstabler kan gives ved henvendelse til personalet.

Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning.

stud-adg_ansoeg

Personlige oplysninger
Lokalevalg
Adgang til snedkerværkstedet (00.127) kan gives ved personlig henvendelse i lokale 00.029 eller 00.071.

OBS: Der kan kun bookes plads for et semester ad gangen

OBS: Der kan kun søges adgang ét semester ad gangen!

Uddybning af ordensreglerne

Alt værktøj i hallen stilles til rådighed for brugerne og vi bruger megen energi på at sørge for dette. Derfor skal værktøj lægges på plads efter endt brug og det må ikke fjernes fra Projekthallen.

Vi forsøger så vidt muligt at holde laboratorier og værksteder støvfri og desuden har vi tidligere haft besøg af brandvæsnet på grund af en brandalarm forårsaget af støv. Derfor skal alt støvende arbejde foregå udenfor.

Det kan virke som en urimelig regel, at man ikke må indtage mad og drikkevarer i Projekthallen, men der er flere årsager til dette. Én af årsagerne er, at meget af vores udstyr er meget dyrt (!), og da AU er en selvforsikret institution, vil vi på denne måde undgå at miste det, hvis der vælter en cola eller en kop kaffe det forkerte sted. En anden årsag er at der ofte arbejdes med materialer, som Arbejdstilsynet forbyder indtagelse af mad og drikke i nærheden af. Og så er stablede, brugte og efterladte tallerkner med størknet sovs og bananfluer bare ikke det bedste vi ved.

Der er mange brugere af Projekthallen og mange maskiner. Derfor forsøger vi at holde lydniveauet nede og tillader IKKE at der bliver spillet musik.

Det giver sig selv at sikkerheden omkring håndtering af kemikalier skal overholdes. Ofte er man ikke klar over hvor giftigt eller allergifremkaldende et håndkøbsprodukt kan være, så vi råder alle til at læse sikkerhedsdatabladet før man går i gang med kemikalierne.