Aarhus Universitets segl

Materiale-lab

Brug af laboratoriet

For at arbejde selvstændigt i Materiale-Lab skal det obligatoriske introkursus på 2. semester være godkendt.

Kontakt den laboratorieansvarlige for yderligere information.

Adgang til laboratoriet

Lokale nr. 00.083, NAVITAS

Er du som medarbejder interesseret i at anvende laboratoriet, så kontakt den lab-ansvarlige. Læs mere her

MATERIALE-LAB - FUNKTION OG INDHOLD

Laboratoriet anvendes til test og analyse af materialer i forbindelse med

 • Undervisning
 • Forskning og innovation
 • Projektarbejde

Faciliteter og analyseudstyr

 • Trækprøvning
 • Slagprøvning (til metal og plast)
 • Hårdhedsmåling
 • Fremstilling af slib
 • Optisk mikroskopi
 • Scanning Elektron Mikroskopi (SEM)
 • Differential Scanning Calorimetry (DSC)
 • Termogravimetri (TGA)
 • Infrarød spektroskopi (ATR-FTIR)
 • Smelteindeks
 • Diverse ovne, vandbad og frysere

Lokalet benyttes primært indenfor fagområdet maskinteknik og mekanik.

Kontakt Laboratorieansvarlig

ÅBNINGSTIDER I MATERIALE-LAB

Normale åbningstider

Laboratoriet er åbent for brug i de tidsrum, hvor der ikke foregår undervisning. Tidsrum med undervisning fremgår af Navitas Booking kalender.

 Læs mere om åbningstider og adgang


MEDARBEJDERE I LABORATORIET

Maryam Alizadeh Zolbin

Kontakt:  maz@ase.au.dk Tlf.: 9350 8737

Navitaspiloter:

Mads Bækgaard Damkjær: 202010675@post.au.dk