Aarhus Universitets segl

Adgang og åbningstider på Navitas

Kørekort/adgangskort

Kørekort (adgangskort) til laboratorierne fås ved at kontakte de laboratorieansvarlige for det laboratorium/værksted man gerne vil benytte. (se laboratoriets hjemmeside i menuen)

Adgang og åbningstider

I tidsrummet 8-15.15 , mandag – fredag kan laboratorierne benyttes af brugere, som har fået kørekort (=adgangskort) til laboratorierne.

I de udvidede åbningstider bemandes udvalgte laboratorier med Navitas Piloter (studentermedhjælpere)

Brugere der har fået kørekort til Xlab (00.097), Komposit-lab (00.098) og Materiale-lab (00.083), samt dem der har adgang til Projekthallen (00.034) og Magasin (00.125) har også adgang til disse laboratorier på øvrige tidspunkter i døgnet inkl. i weekends. Øvrige laboratorier kan kun benyttes når der er MPE personale tilstede i den normale åbningstid  og i de udvidede åbningstider hvor der er Navitas piloter til stede.

Laboratorierne kan ikke benyttes på de tidspunkter hvor der foregår undervisning i laboratorierne. Det fremgår af oversigter i laboratorierne hvornår disse er booket til undervisning. Er du i tvivl kan du kontakte den laboratorieansvarlige.

Det faglige personale i Prototypeværkstedet står til rådighed mht. at hjælpe med afklarende spørgsmål og vejledning i forhold til de studerendes projekter og fremstillingsopgaver. Se åbningstider på prototypeværkstedets hjemmeside.