Aarhus Universitets segl

Power-to-X-konference: En game-changer for den grønne omstilling

Et fremtidigt samfund drevet af bæredygtige energikilder har et stort behov for energilagrings-teknologier samt grønne brændstoffer og kemikalier med stor energitæthed til kulstof-baserede industrier og infrastruktur. Her får Power-to-X-teknologier en afgørende rolle.

Aarhus Universitet afholder Power-to-X-konference i begyndelsen af juni og inviterer alle interesserede til at melde sig til. Foto: AU

Den 15. marts sikrede regeringen en bred aftale om Power-to-X (P2X), herunder om et statsligt udbud på 1,25 mia. kr. Målet er at udvikle og implementere teknologier, der i stor skala kan omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der eksempelvis kan bruges i skibe, fly og lastbiler og den tunge industri.

Den 1-3 juni 2022 afholder Aarhus Universitet den første Aarhus-baserede P2X-konference for at samle industrier, erhvervsfolk og videnscentre omkring udviklingen af P2X-teknologier.

Og det er meget vigtigt at samle den tilgængelige viden på området, hvis en dansk P2X-industri skal kickstartes til gavn for fremtidens bæredygtige samfund. Det mener bl.a. Stiesdal Hydrogen A/S, der deltager på konferencen:

”Vi tror på, at hypen omkring brint holder denne gang, og potentialet er enormt, både for den grønne omstilling og for virksomheder, der arbejder med grøn brint. Men der er stadig mange usikkerheder og meget, der skal udvikles, og for os i Stiesdal er det helt essentielt at opretholde et stærkt samarbejde med forsknings- og vidensinstitutionerne i Danmark. Interaktionen med forskerne giver os indsigt i den nyeste viden, og begge parter har glæde af at samarbejde om teknologiudvikling. I en transitionsperiode som denne, hvor vi faktisk skal til at skabe grobund for en helt ny industri i Danmark, er sådanne samarbejder alfa-omega,” siger Anders Vangsgaard Nielsen, Head of Engineering, Stiesdal Hydrogen.

Han bakkes op af professor Lars Ottosen, institutleder for Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet:

”Vi har allerede levedygtige og markedsklare førstegenerations P2X-teknologier, og forhåbentlig vil den politiske aftale fungere som en katalysator for P2X-industrien og udviklingen af næstegenerations teknologier. P2X-teknologier er en game-changer for den grønne omstilling, og det er vigtigt, at vi fortsat styrker vores forskning inden for området. Dette er stadig kun begyndelsen på et nyt erhvervs-eventyr, og en ny branche har brug for en understøttende vidensudvikling for at styrke sin integration i samfundet,” siger han.

Den Horsens-baserede metalbearbejdnings-virksomhed Elplatek A/S deltager ligeledes i konferencen. Virksomheden ser regeringens P2X-udspil som meget positivt og ser store perspektiver i en dansk førertrøje for de nye teknologier, der kan være et afgørende element i den grønne omstilling.

”Jeg arbejder med P2X-projekter i Elplatek, hvor vi bl.a. er i gang med at bygge et biogas-til-metanol-anlæg, der skal testes ved Lemvig Biogas i år. Elplatek opfatter udvikling af nye grønne teknologier som et forretningsområde med et meget stort potentiale. Det er vigtigt for os at have fingeren på pulsen inden for P2X-området, og jeg ser konferencen som en oplagt mulighed for at netværke med alle de centrale virksomheder og personer i branchen,” siger Jan Pihl Rasmussen, projektleder i Elplatek A/S.

P2X-konferencen den 1-3 juni, der går under navnet Aarhus Power-to-X Symposium, byder på en række prominente nationale og internationale talere fra både industrien og den akademiske verden.

Bl.a. er talere fra danske Haldor Topsøe A/S, California Institute of Technology, det tyske luftfartscenter, Power-to-Gas-virksomheden Electrochaea GmbH og den canadiske tech-virksomhed Enerkem. Listen af talere kan findes på konferencens program her.

Tilmelding til konferencen foregår via dette link.

Konferencen bliver til i et samarbejde mellem Energy Cluster Denmark, Danish Center for Energy Storage (DaCES), den Europæiske Energiforskningsalliance (EERA) og Aarhus Universitet. Konferencen er delvist finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Kontakt

Steen Nielsen
Institut for Bio- og Kemiteknologi
Mail: sni@bce.au.dk
Tlf.: +4525100422