Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gratis online webinar "Hydrologi og vandføringsevne i vandløb"

Klimaet ændrer sig – vi oplever stigende nedbørsmængder, og dette har betydning for vandstandsforholdene i og ved vores vandløb. Deltag i dagens online webinar og få svar på hvor vandet i vandløbene kommer fra, og hvordan det ser ud i fremtiden? Kan man kontrollere afstrømningens størrelse? Og meget mere.

12.05.2020 | Kristian Vestergaard

Dato ons 03 jun
Tid 10:00 11:00
Sted Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Online

Hydrologi og vandføringsevne i vandløb

Tid: Onsdag den 3. juni 2020, kl. 10-11

Sted: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Online via Zoom

Tilmelding: events.au.dk/webinar-hydrologi/tilmelding
Tilmeldingsfrist: Senest den 2. juni 2020


PROGRAM

Ved dagens online webinar om miljø vil Lektor, Civ. Ing. Ph.D Kristian Vestergaard fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet komme ind på følgende emner:

  • Hvor kommer vandet i vandløbene fra?
  • Hvad ved vi om afstrømningens størrelse i dag?
  • Hvordan bliver afstrømningen i fremtiden?
  • Kan man kontrollere afstrømningens størrelse?
  • Hvad bestemmer vandstanden i et vandløb?
  • Hvordan kan man forbedre vandføringsevne?

BAGGRUND

Klimaet ændrer sig – vi oplever stigende nedbørsmængder og mere intense regnhændelser. Dette har betydning for vandstandsforholdene i og ved vandløbene, som er sat i verden til at bortlede nedbørsoverskuddet. Senest har vi i efterår/vinter 2019/20 set hvilke konsekvenser store nedbørsmængder kan have, eksempelvist ved Svostrup Kro ved Gudenåen. Hvis vi fremover skal kunne håndtere disse store afstrømningsmængder, er det nødvendigt med et indgående kendskab til hydrologien i oplandet til vandløbet og afstrømningens størrelse nu og i fremtiden. Med afsæt heri kan vi så overveje hvilke foranstaltninger, der kan tages i brug for at reducere de skader, som ekstreme afstrømningsforløb kan medføre.


TILMELDING

Webinaret er gratis og åbent for alle interesserede. Webinaret bliver afholdt online via et link, du modtager i email-bekræftelsen ved tilmelding.

Gratis tilmelding kan ske her: events.au.dk/webinar-hydrologi/tilmelding Senest den 2. juni 2020

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet