Typer af ingeniøruddannelser

Hvad er en Civilingeniør?

En civilingeniør er betegnelsen for en person, der er indehaver af en kandidatgrad i ingeniørvidenskab. Du kan blive optaget på en kandidatuddannelse til civilingeniør med enten en teknisk ingeniørvidenskabelig bachelor, en naturvidenskabelig bachelor eller en diplomingeniøruddannelse. En kandidatuddannelse til civilingeniør tager 2 år. En kandidatuddannelse giver ret til at anvende betegnelsen "cand." (candidatus/candidata) efterfulgt af den latinske betegnelse for den enkelte uddannelse. Uddannelsens fagbetegnelse angives efterfølgende.

Den engelsksprogede betegnelse for civilingeniøruddannelsen er
"Master of Science (MSc) in Engineering" efterfulgt af fagbetegnelsen på engelsk.


Hvad er en Bachelor i teknisk ingeniørvidenskab?

En Bachelor i teknisk ingeniørvidenskab er en person, der har gennemført første del af Civilingeniøruddannelsen. En bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område giver ret til betegnelsen "Bachelor (BSc) i teknisk videnskab" med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. Den teknisk ingeniørvidenskabelige bacheloruddannelse tager 3 år og giver adgang til kandidatuddannelsen til civilingeniør (2 år).

Den engelsksprogede betegnelse for teknisk ingeniørvidenskabelig bachelor er
"Bachelor of Science (BSc) in Engineering" efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk.


Hvad er en Diplomingeniør?

En diplomingeniør er en betegnelse for en person, der har bestået en mellemlang videregående ingeniøruddannelse på professionsbachelorniveau, typisk på 3½ år. Diplomingeniøruddannelsen omfatter ½ års praktik i en ingeniørvirksomhed. Titlen diplomingeniør erstatter de to tidligere korte ingeniøruddannelser, akademiingeniør og teknikum ingeniør.

Efter at have gennemført en diplomingeniøruddannelse kan du vælge at søge job som ingeniør, eller at læse videre på kandidatuddannelsen til civilingeniør (2 år). Optagelse på kandidatuddannelsen kræver, at du opfylder adgangskrav som beskrevet under de enkelte uddannelser.


Hvad er Adgangskursus til ingeniøruddannelserne?

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne kvalificerer ansøgere uden en gymnasial eksamen til optagelse på videregående uddannelser inden for ingeniørområdet. Adgangskursus kan læses på 1 år eller 1½ år på Aarhus Universitet.