Mere end bøger mellem hænderne

Når du vælger en diplomingeniøruddannelse ved Aarhus Universitet, så vælger du også en eksperimentel tilgang til at lære.

Den dybe teoretiske faglighed får aldrig lov til at stå alene. Det er et helt centralt mål for alle ingeniøruddannelserne, at studerende systematisk lærer at overføre det, der står i bøgerne til det praktisk-videnskabelige arbejde i værksteder og laboratorier.

Uddannelser fyldt med eksperimenter

Det eksperimentelle er en forudsætning for at skabe ny viden, og det er din garanti for, at du kan udvikle en ingeniørfaglighed, der er værdifuld og efterspurgt i både forskningsmiljøer og i virksomheder.

Universitetet har derfor over de seneste fem år investeret millioner af kroner i nye faciliteter på ingeniørområdet. Her finder du mere end 30 laboratorier lige fra robotlab til 3D-printlab, proteinlab, lyslab, indeklimarum, hjertelaboratorium, krypteringskælder, vindtunnelen og forskellige prototypeværksteder samt Europas største eksperimentelle biogasanlæg og et fuldskala energilaboratorium i 12 etager.

Laboratorie- og værkstedspraktik til alle diplomingeniører

I laboratorierne kan du dyrke den dybe faglighed og udvikle dit ingeniørtalent. I løbet af det første semester kommer du i en såkaldt laboratorie- og værkstedspraktik, hvor du bliver uddannet til at færdes professionelt i eksperimentelle miljøer og bruge det videnskabelige udstyr.

Her får du din daglige gang i de næste mange år, og universitetet har medarbejdere, der hjælper dig med at realisere idéer, fremstille prototyper og udføre eksperimenter i værksteder og laboratorier.
Alle ingeniørstuderende står bag nye løsninger, opfindelser eller færdige prototyper, når de forlader Aarhus Universitet, og det er mere, end de fleste uddannelser kan prale af.