Moderne undervisning

På ingeniøruddannelserne møder du mange forskellige typer af undervisere. En del har forskningsbaggrund, og en del har en karriere i erhvervslivet bag sig. Fælles for underviserne er, at de har fokus på levere høj kvalitet i den daglige kontakt med de mange ingeniørstuderende. Du skal regne med mere end 20 skemalagte timer per uge på diplomingeniøruddannelserne og cirka 15 timer om ugen på civilingeniøruddannelserne. Det er væsentligt mere end gennemsnittet for mange universitetsuddannelser, og det kræver sandsynligvis, at du lægger dig i selen.

Til gengæld kan du se frem til et stort læringsudbytte og en differentieret undervisningsindsats, så du får rigeligt med plads til at udfolde dit talent.

Frihed til at folde interesser ud

Som ingeniørstuderende skal du lære på kanten af det, du kan - med noget, du interesserer dig for. Det er grundessensen i den hverdag, du møder på universitetet og første skridt i retning af et spændende arbejdsliv.

Alle undervisere har gennemgået et ingeniørpædagogikum, så de ikke bare øser viden på dig inden for deres afgrænsede fagområde, men også træner dig i ingeniørvidenskabelige arbejdsmetoder. Det er deres fornemmeste opgave at udfordre dig og hjælpe dig med at blive dygtig til det, du brænder allermest for. Det sker typisk gennem de projekter, du skal gennemføre og gennem samarbejdet med virksomheder undervejs i dit studieforløb.

Ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet er ingen standardvare. Studerende på den samme uddannelse kan forvente at få et ensartet teoretisk grundlag, men de får mulighed for at sætte deres viden i spil i meget forskellige sammenhænge. Tag for eksempel elektronikingeniørstuderende, hvor nogle bliver robotspecialister, mens andre bliver lyddesignere. Eller det kan være bygningsingeniørstuderende, der specialiserer sig i indeklima, mens andre konstruerer broer.

Hvor lang tid vil du studere?

På Aarhus Universitet bestræber vi os på at give vores ingeniørstuderende meget store frihedsgrader. Både når det gælder valg af interessespor, og når det gælder valg af uddannelsesniveau. Du kan vælge at læse en teknisk ingeniørvidenskabelig bachelor på 3 år (pt inden for kemiteknologi og bioteknologi) og dernæst fortsætte direkte på en toårig kandidatuddannelse inden for ingeniørvidenskab.

En anden mulighed er at vælge at læse en diplomingeniøruddannelse og gå direkte ud på arbejdsmarkedet med en stærk professionsuddannelse efter 3½ år. Med en diplomingeniøruddannelse kan du også vælge at fordybe dig yderligere i studierne og blive civilingeniør (+ 2 år).

Som civilingeniør på 5 eller 5½ år kan du starte en forskerkarriere med en 3-årig ph.d.-uddannelse inden for ingeniørvidenskab.

Kvalitetsstemplet undervisning

Alle diplomingeniøruddannelser på Aarhus Universitet har fået det internationale kvalitetsstempel CDIO. Det betyder, at de lever op til en række standarder for anvendelsesorienteret undervisning.

AU Engineering har et selvstændigt pædagogisk udviklingscenter med navnet CDIO Learning Lab som samler ny viden om universitetspædagogik. Her kan undervisere holde trit med tendenser inden for pædagogik og læringsteknologier. Målet er at udvikle, forny og udforske metoder, der kan være med til at styrke undervisningen og gøre studerende i stand til at møde fremtidens udfordringer med  professionalisme.

Professionelt projektsamarbejde

På Aarhus Universitet er diplomingeniøruddannelserne i høj grad baseret på projektsamarbejde i grupper. Allerede i løbet af de første semestre får du en direkte kontakt med erhvervslivet, og derfor bliver du undervist i at deltage konstruktivt i gruppearbejde. Det sker gennem en professionel afdækning af din unikke personlighedsprofil. Efterfølgende bliver projektgrupperne så vidt muligt dannet med øje for at optimere den samlede gruppeperformance.

Projektgrupperne har mulighed for at få tilknyttet en erhvervscoach, og du kan derigennem udvikle dine interpersonelle kompetencer sideløbende med de faglige studier.

Interaktiv læring

Måden, hvorpå studerende tilegner sig viden, er under forandring. AU Engineering har i de seneste år investeret mange penge i nye digitale undervisningsteknologier, og du kan derfor forvente et godt mix af traditionel klasseundervisning, forelæsninger og interaktive læringsforløb.

Et eksempel på dette er Flipped Classroom, som er udviklet på amerikanske eliteuniversiteter. Her modtager de studerende en gennemgang af det teoretiske stof i form af videooptaget undervisning online derhjemme. Tiden med underviserne på universitetet bliver i stedet for brugt til at få hjælp til opgaver, faglig vejledning, feedback og besvarelse af spørgsmål.

Ingeniør i fritiden

På ganske få år skal du forme din ingeniøridentitet. Det kræver en intensiv studieindsats af de fleste, men du vil også opdage, at de mange aktiviteter rundt omkring undervisningen er med til at udvikle din faglighed.

I perioder op til aflevering af større opgaver kommer du til at tilbringe mange timer på universitetet, og dit studie- og fritidsliv vil sandsynligvis smelte sammen. Ingeniørstuderende har adgang til gode arbejdspladser og gruppe- og projektrum hele døgnet, og det giver en helt særlig atmosfære.
Universitetets ingeniørcampusser er indrettet og møbleret med gode faciliteter til både studier, afslapning, hygge og fest.