Mekanik - AU Engineering

Mekanikingeniør ved Aarhus Universitet

Mekanik er en ingeniørdisciplin der handler om at bruge klassisk naturvidenskab til at opfinde nyt. Det handler om at omsætte teori til praktiske løsninger og finde svar på både de helt små og de helt store udfordringer i virksomheder, hos mennesker og i samfundet.

Klassisk videnskab og store opfindelser

Maskiningeniører har skabt selve grundlaget for det moderne liv, vi lever i dag, og de spiller stadig en nøglerolle i udviklingen af nye teknologier inden for vidt forskellige områder som for eksempel sundhed, grøn energi, design og produktion samt udvikling af fremtidens materialer.

På Aarhus Universitet får du en ingeniør­uddannelse med vægt på en dyb forståelse af mekanikkens grundprincipper, og du lærer, hvordan du anvender teorien til at designe, udvikle og forbedre produkter med mekaniske komponenter. Samtidig får du en højt specialiseret teknologiindsigt og bliver fortrolig med at arbejde eksperimentelt i laboratorierne. I løbet af kort tid vil du forstå, at det er den samme basisviden, du tager i brug - hvad enten, du arbejder med at optimere vindmøller, designe kunstige hjerteklapper eller ekstremt energieffektive biler.

Teknologiindsigt og design

Ingeniørstuderend på Navitas

Når du beskæftiger dig med mekanik, er det meget sandsynligt, at du bliver en frontløber for innovation, og din viden kommer til at bane vej for nye produkter og produktionsmetoder, der kan forandre verden. Gennem din uddannelse bliver du derfor forberedt på en karriere som opfinder, udvikler og designer. Nye fremstillingsformer som for eksempel 3D-print og nye materialer har flyttet maskiningeniørens fokus fra produktion og produktionsbetingelser til i særlig grad også at omfatte teknisk design og formgivning.

Det kræver en skærpet forståelse af mennesker som brugere af teknologi, og det kræver en veludviklet evne til at opfinde nyt på baggrund af en dyb naturvidenskabelig indsigt

Entreprenørskab i undervisningen

En del studerende tager patenter og etablerer virksomheder allerede undervejs i studiet, og Aarhus Universitet har måske landets bedste entreprenørskabsmuligheder for ingeniørstuderende. Mulighederne omfatter gratis projektarbejdspladser i iværksættermiljøer, professionel rådgivning om forretningsudvikling, adgang til state-of-the-art laboratorier og forskningsmæssig bistand til teknologijustering. Desuden kan du vælge at bruge et helt semester af din uddannelse til at arbejde fuld tid på et iværksætterprojekt enten alene eller i en gruppe.

Fingeren på erhvervslivets puls

På Aarhus Universitet har du mulighed for tidligt i dit studieforløb at specialisere dig fagligt, men vi tilrettelægger din fag og eksamener, så du kommer til at arbejde med forskellige teknologiske anvendelsesområder. Det kan for eksempel være design af hjælpemidler, udvikling af robotter, energieffektive biler eller vindmøller. Du kommer til at samarbejde med virksomheder i næsten hvert eneste semester, og det giver dig enestående muligheder for at udforske mekaniske problemstillinger, der er aktuelle i industrien i mange forskellige brancher.

Du vil helt sikkert blive overrasket over variationen i maskiningeniørens arbejde og i mekanikkens anvendelsesområder. Du kan også vælge at beskæftige dig med studieprojekter, der knytter sig til større ingeniørvidenskabelige forskningsprojekter. Det kan for eksempel være udvikling af kunstige hjerteklapper, 3D-print af knogleimplantater, højtydende solceller eller nye magneter til hospitalernes kræftstrålekanoner.   

Eksperimenter på første klasse

Du kommer til at færdes på Navitas i Aarhus, og du får adgang til state-of-theart laboratoriefaciliteter. Blandt andet kan du udføre forsøg med 3D-print og prototypeudvikling i det store Fab-lab, analysere materialer med et af nyere tids mest avancerede elektronmikroskoper, undersøge hjertets kraftbalance i Cardiovascular Experimental Lab. I universitetets kælder står desuden en 46 meter lang partikelaccelerator, som regnes for en af verdens bedste synkrotonstrålingskilder.